Pages

TOV JUNADI U PODUZEĆU PAMEKS D.O.O.
TOV JUNADI U PODUZEĆU PAMEKS D.O.O.
Nikola Poharc
Završni rad napravljen je na poduzeću Pameks d.o.o. koje se nalazi u općini Sveti Petar Orehovec. Istraživanje se provelo kroz obavljanje stručne prakse VI. semestra. Spomenuto poduzeće bavi se tovom junadi. Na svojih 5 farmi broje 1000 grla junadi, koju od njih, prosječne težine 650 kilograma, otkupljuje Vajda. Junad težine do 200 kg dolazi iz Rumunjske, jer tržište na prostoru Republike Hrvatske ne može isporučiti toliku telad, a i velika je razlika u cijeni. Za tov se koriste...
TOV PATAKA NA OPG KROG U DONJOJ PAČETINI
TOV PATAKA NA OPG KROG U DONJOJ PAČETINI
Kristina Burina
Cilj ovog rada je bio istraţiti tehnologiju i uvjete tova pataka, te strojeve i opremu potrebnu u tovu pataka na peradarskoj farmi. Istraţivanje je provedeno na OPG „Krog“ iz Donje Pačetine, Krapina. Predmet istraţivanja je „Tov patka na OPG Krog iz Donje Pačetine“. ObraĎena je tehnologija tova i oprema peradarske farme, sve tehnološke operacije jednog turnusa tova pataka, svi potrebni strojevi i ureĎaji, te sva potrebna oprema i njena funkcija, od prijema jednodnevnih...
TOV PIJETLOVA NA OPG ŠEGRT
TOV PIJETLOVA NA OPG ŠEGRT
Tomislav Šegrt
U završnom radu prikazana je tehnologija tova pijetlova na OPG Šegrt. Na samom gospodarstvu prikupljeni su i obrađeni podaci o tehnologiji uzgoja, uvjetima držanja i opremi potrebnoj za tov. U tovu su bile teške pasmine i pasmine kombiniranih proizvodnih svojstava grahorastog soja. Ukupno je godišnje u tovu bilo 1500 pijetlova kroz tri turnusa, a tov jednog turnusa je trajao 110 dana. Za tri turnusa u tovu ukupno je potrošeno 7440 kg kukuruza i 9060 kg koncentrirane hrane. Sveukupni...
TOV PILIĆA NA OPG MARIO SAJKO-JALŽABET
TOV PILIĆA NA OPG MARIO SAJKO-JALŽABET
Ana Balent
Cilj ovog rada bio je opisati tehnologiju proizvodnje pilećeg mesa na OPG Sajko Mario u Jalžabetu. Gospodarstvo se prostire na površini od 1,5 ha na kojoj se nalaze se 2 peradnjaka kapaciteta 20 000 pilića. Tvrtka Valipile d.o.o. osigurava gospodarstvu jednodnevne piliće i hranu za cijeli tov. Hibridi koji su se koristili u tovu za vrijeme ovog istraživanja bili su Cobb i Ross. Tov pilića trajao je 43 dana. Istraživanje je provedeno na ukupno 40 000 pilića. Jednodnevni pilići...
TOV SIVNJA NA OPG ĐURANEC
TOV SIVNJA NA OPG ĐURANEC
Ana Buturac
Istraživanje u svrhu izrade završnog rada Tov svinja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Đuranec je provedeno tijekom 2018. godine na gospodarstvu Đuranec. Analizirani su proizvodni rezultati u tovilištu kroz tri proizvodna turnusa tova svinja. Gospodarstvo posjeduje suvremenu opremu za hranidbu i održavanje mikroklime. Svi odojke na gospodarstvu nabavljaju s iste farme, PIC genetiku, što pozitivno utječe na zdravstveno stanje tovljenika i proizvodne rezultate. Ulazna masa...
TRADICIJSKI OBRTI KAO RURALNO-TURISTIČKE ATRAKCIJE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
TRADICIJSKI OBRTI KAO RURALNO-TURISTIČKE ATRAKCIJE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Mateo Golubić
Tradicijski su obrti jedna od turističkih atrakcija koja čuva identitet lokalne zajednice, a samim time i privlači veliki broj posjetitelja. Njihova je glavna uloga očuvanje kulturne baštine, a pritom daju autentičnost destinaciji i kreiraju prepoznatljivu sliku destinacije. Njihova je važnost značajna i u ruralnom razvoju zato što doprinose ekonomskom jačanju manjih mjesta pa bi bilo izvrsno kada bi vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava registrirali tradicijske obrte...
TRADICIONALNA UPOTREBA LJEKOVITOG I AROMATIČKOG BILJA NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE
TRADICIONALNA UPOTREBA LJEKOVITOG I AROMATIČKOG BILJA NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE
Dora Vizjak
Mirisna ljubičica (Viola odorata L.) poznata je ljekovita, jestiva i ukrasna biljka koja cvate privlačnim mirisnim cvjetovima rano u proljeće u uvjetima kontinentalne klime. Sakupljeno je više populacija sa staništa u Mokricama, naseljeno mjesto u sastavu grada Oroslavja, Krapinsko- zagorska županija. Biljke su mjerene 3 puta tijekom vegetacije mirisne ljubičice, na četiri različite lokacije. Sa svake lokacije mjereno je po 10 biljaka. Nakon zadnjeg mjerenja biljke su izvađene iz...
TRANSMISIVNE BOLESTI PASA I MAČAKA USTANOVLJENE NA PODRUČJU RADA  VET-POINT AMBULANTE
TRANSMISIVNE BOLESTI PASA I MAČAKA USTANOVLJENE NA PODRUČJU RADA VET-POINT AMBULANTE
Anita Alagić
U završnom radu opisane su transmisivne bolesti pasa i mačaka dokazane na području rada Vet-Point ambulante. Detaljno su opisani prijenosnici bolesti – vektori koje u ovom slučaju čine člankonošci. Uz opis svakog pojedinog vektora opisane su konkretno one bolesti koju pojedini prenosi. Nakon općeg upoznavanja prijenosnika i samih bolesti opisano je postupanje s istima u Vet-Point ambulanti počevši od postupaka kod sumnje na određenu bolest, dijagnoze te liječenja istih....
TRENDOVI U GOVEDARSKOJ PROIZVODNJI U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI OD 2009. DO 2019. GODINE
TRENDOVI U GOVEDARSKOJ PROIZVODNJI U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI OD 2009. DO 2019. GODINE
Ivanka Mihalic
Zabilježeni su negativi trendovi u govedarskoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj i u Zagrebačkoj županiji u razdoblju od 2009. do 2019. godine te smanjenje broja goveda svih pasmina (osim mesnih). Mladi poljoprivrednici koji rade na OPG-u, budući nasljednici OPG-ova i poljoprivrednici koji se još uvijek bave govedarskom proizvodnjom, ali su pred zatvaranjem proizvodnje ili su se preorijentirali, planiraju i dalje proizvoditi. Svojoj djeci ne savjetuju nastavak govedarske proizvodnje....
TRGOVINSKI ODNOSI IZMEĐU REPUBLIKE SLOVENIJE I REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE
TRGOVINSKI ODNOSI IZMEĐU REPUBLIKE SLOVENIJE I REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE
Anton Berišić
Predmet ovog rada je prikaz vanjskotrgovinskih odnosa u poljoprivredi između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Iz analiziranih podataka, vidljiva je vrlo značajna suradnja RH u ovom području trgovine sa susjednom zemljom. Usporedbom podataka za posljednjih deset godina također je uočljivo da robnu razmjenu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda RH s Republikom Slovenijom karakteriziraju izuzetno veliki obujam i pretežiti suficit. Od ulaska RH u EU primjetan je uzlazni trend i...
TUBERKULINIZACIJA GOVEDA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DUGO SELO
TUBERKULINIZACIJA GOVEDA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DUGO SELO
Adriana Ivančan
U ovom radu istražili smo kliničku sliku, način širenja tuberkuloze, provođenje i postupak tuberkulinizacije te dijagnostiku. Zdravstveni status goveda na području rada Veterinarske ambulante Dugo Selo kontrolirana je tuberkulinskim testom pri čemu je bovin tuberkulin apliciran intrakutano. Rezultate koje smo dobili tijekom dijagnostičkog ispitivanja na području rada Vetrinarske ambulante Dugo Selo, pokazali su nam kako niti jedna životinja nije bila zaražena tuberkulozom te su...
TURISTIČKE ATRAKCIJE OPĆINE VINICA U FUNKCIJI  RAZVOJA RURALNOG  TURIZMA
TURISTIČKE ATRAKCIJE OPĆINE VINICA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Tomislav Zrinski
Bilo koji oblik turizma na nekom području gotovo je nemoguće razvijati, ako na tom području ne postoje turističke atrakcije koje predstavljaju temelj turističke potraţnje. U radu se na području općine Vinica identificiraju postojeće i potencijalne turističke atrakcije za razvoj ruralnog turizma, a zatim se pomoću metodologije „Turistička atrakcijska osnova“ svrstavaju kategorije. Rezultati istraţivanja pokazuju da općina Vinica ima mnoštvo atrakcija na kojima moţe...

Pages