Pages

Potreba primjene navodnjavanja na odabranim proizvodnim površinama OPG-a „Rastovski“
Potreba primjene navodnjavanja na odabranim proizvodnim površinama OPG-a „Rastovski“
Doron David Rastovski
Na odabranoj površi OPG-a „Rastovski“ planira se pokrenuti proizvodnja bobićastog voća (jagode), a bez primjene navodnjavanja nije moguća stabilna proizvodnja. Cilj ovoga rada bio je utvrditi ključne pedološke značajke potrebne za projektiranje sustava navodnjavanja, odrediti parametre navodnjavanja i preporučiti najpovoljniju metodu i način navodnjavanja. Istraživanje je provedeno na odabranoj poljoprivrednoj površini u blizini grada Kutine veličine 5.640 m2. Uzeti su uzorci...
Primjena inovacija u poljoprivrednim poduzećima i njihov utjecaj na marketinšku učinkovitost
Primjena inovacija u poljoprivrednim poduzećima i njihov utjecaj na marketinšku učinkovitost
Renato Tumpak
Ovim radom se analizira sklonost razvoju inovacijskih kompetencija u odnosu na poslovnu i naročito marketinšku učinkovitost poljoprivrednih poduzeća. Kroz rad se obrađuje i definira pojam inovacija, marketinga i marketinške učinkovitosti. Također se navode različite klasifikacije inovacija te se detaljnije obrađuje proces usvajanja inovacija sa čimbenicima bitnima pri implementaciji inovacija. Rad se fokusira na učinak inovacija na poljoprivredna poduzeća s naglaskom na...
Primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj
Primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj
Vladimir Starčević
U ovom radu istražena je primjena mehanizacije u humanitarnom razminiranju poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj. Nakon rata oko 10% površine Republike Hrvatske proglašeno je područjem zagađenim minama. Godine 2005. postotak strojnog razminiranja u Hrvatskoj iznosio je vrlo visokih 85% obrađenog područja, pri čemu nije bilo žrtava. To ukazuje na činjenicu da postoji malen postotak minski sumnjive površine na kojemu se strojevi ne mogu koristiti. Ta područja nisu bila...
Prinos ekološki uzgojene kamilice u monokulturi na polju Berek u razdoblju 2009.-2014.
Prinos ekološki uzgojene kamilice u monokulturi na polju Berek u razdoblju 2009.-2014.
Marko Kovač
Iako je plodored od iznimnog značaja i zakonska obveza u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, kamilica (Matricaria chamomilla L.) se na prostoru Republike Hrvatske (RH) uzgaja u monokulturi i ekološkom načinu proizvodnje. Kamilica je jednogodišnja zeljasta biljka i sije se svake godine, ali je uvrštena u skupinu višegodišnjih nasada u Pravilnik ekološke poljoprivrede NN 54/11 te su na taj način zakonski “zaobiđeni“ propisi o plodoredu. Navedeni pravilnik promijenjen je u...
Prodaja cvjetnih aranžmana u cvjećarnicama na području Koprivničko-križevačke županije
Prodaja cvjetnih aranžmana u cvjećarnicama na području Koprivničko-križevačke županije
Nela Brlek
Usporedno s razvojem znanosti, umjetnosti, književnosti i glazbe razvila se i umjetnost aranžiranja cvijeća. Cvjećarstvo je kultura, sastavni dio narodnih običaja svih naroda. Cvjetne aranžmane možemo podijeliti prema načinu izrade ili tehnici aranžiranja, te prema cvijeću koje se koristi za izradu. Cvjetne aranžmane prema načinu izrade možemo podijeliti na: buket, aranžman u posudi, vijenac i vjenčić. Cvjetne aranžmane prema cvijeću koje se koristi za izradu možemo...
Proizvodnja i distribucija jabuka u Republici Hrvatskoj i u svijetu
Proizvodnja i distribucija jabuka u Republici Hrvatskoj i u svijetu
Milan Suša
Predmet ovoga rada je proizvodnja i distribucija jabuka u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu. Cilj ovoga rada je istražiti i analizirati količinu proizvodnje jabuka u Republici Hrvatskoj i napraviti usporedbu s količinama proizvodnje u Europi i svijetu, te utvrditi najčešće korištene kanale distribucije jabuka u Republici Hrvatskoj. U radu su prikazani podatci o proizvodnji jabuka u Republici Hrvatskoj, svijetu i Europi unazad 10 godina s osvrtom na izvoz i uvoz jabuka. Svjetska...
Proizvodnja jednogodišnjih cvjetnih vrsta I. skupine u vrtnom centru Agrokuća d.o.o. u 2018.
Proizvodnja jednogodišnjih cvjetnih vrsta I. skupine u vrtnom centru Agrokuća d.o.o. u 2018.
Alen Renić
Begonija (Begonia semperflorens), salvija (Salvia splendes) i plava zvjezdice (Ageratum houstonianum ), jedne su od najpoznatijih jednogodišnjih cvjetnih vrsta. Begonija se sadi na gredicama u javnom prostoru, u sandučićima na prozorima i balkonima, ali i kao lončanica. Kadulja se koristi za sadnju cvjetnih gredica na većim javnim površinama gdje je naročito efektna, a najljepša je u kasnu jesen jer je tada na vrhuncu svog razvoja. Najmanje popularna jednogodišnja vrsta je plava...
Promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede na području Varaždinske županije
Promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede na području Varaždinske županije
Tanja Banfić
U radu se analizira ekološka poljoprivreda u Varaždinskoj županiji, uspoređuje sa istom u Republici Hrvatskoj te se istražuju promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede u županiji. Kao izvor podataka u radu se koristi literatura iz područja ekološke poljoprivrede, tržišta i distribucije ekoloških proizvoda. Koriste se znanstveno-stručni radovi te dostupni podaci Ministarstva poljoprivrede i Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije...
Provedba programa "Obilježja krajobraza" u ARKOD sustavu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Provedba programa "Obilježja krajobraza" u ARKOD sustavu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Josip Đurđević
U radu je prikazano stanje ARKOD-a u Republici Hrvatskoj od njegove uspostave, s posebnim naglaskom na Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Napravljen je kratak presjek svih događanja koji su doveli do implementacije zajedničke poljoprivredne politike u RH, sa svim provedenim zakonskim standardima koji su morali biti zadovoljeni za postizanje sustava „Obilježja krajobraza“ u ARKOD sustavu. Poseban naglasak je stavljen na detaljan postupak unosa i provedbu evidentiranja elemenata...
RADNI UČINAK STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG CRNKOVIĆ U 2015. GODINI
RADNI UČINAK STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG CRNKOVIĆ U 2015. GODINI
Marin Crnković
Voluminozna krma jako je bitna u hranidbi preživača, a može biti u obliku silaže, sjenaže, sijena. Za pravilno spremanje sjenaže potrebno je poznavati agrotehniku proizvodnje krme za spremanje sjenaže, tehnologiju spremanja sjenaže, radni učinak strojeva te financijsku isplativost. Spremanje sjenaže obuhvaća raznovrsne tehnološke postupke kao što su:košnja zelene mase, okretanje, sakupljanje, baliranje, omatanje. Da bi u određenom vremenskom intervalu obavio što veći posao,...
RASPOLGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
RASPOLGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Tatjana Filipović
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu te je svrha rada ukazati na važnost kvalitetnog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i na temelju dostupnih podataka ukazati na koji način efikasnije i učinkovitije raspolagati istim. U radu su analizirani podaci o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem na području Republike Hrvatske s ciljem kako bi se na vrijeme poduzele mjere...
RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV GAVEZA (Symphytum  officinale L.)  OVISNO O TLU
RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV GAVEZA (Symphytum officinale L.) OVISNO O TLU
Mislav Pavelić
Gavez je višegodišnja cvjetnica iz porodice Boraginaceae. Korijen je debeo, razgranat, vretenast i sočan. Donji listovi su veliki s peteljkom, hrapavi i jezičastog oblika, dok listovi na stabljici su jajastog oblika, po svojoj površini grubi i dlakavi. Ljekoviti dijelovi gaveza su listovi i korijen. Alantoin u biljci liječi i olakšava brojne simptome. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj staništa na određene nutritivne i morfološke vrijednosti gaveza (Symphytum officinale L.)....

Pages