Pages

ANALIZA PROVEDBE MJERE "PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU"
ANALIZA PROVEDBE MJERE "PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU"
Nataša Težak
Za razvoj hrvatskog ribarstva i akvakulture u Državnom proračunu RH osigurana su financijska sredstva za provedbu strukturne podrške ribarstvu kroz koju se vrši sufinanciranje različitih projekata u ribarstvu. Kao punopravna članica Europske unije RH ostvaruje pravo na korištenje potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), financijskog instrumenta Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje od 2014....
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Tomislav Heged
Mladi poljoprivrednici imaju potencijal u zaustavljanju negativnih trendova poput zamiranja sela i iseljavanja vitalne skupine stanovnika. Poticanjem mladih poljoprivrednika na bavljenje poljoprivredom direktno će se utjecati na zaustavljanje negativnih trendova kao i na razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Velik utjecaj na navedene razloge imaju natječaji za mlade poljoprivrednike. U ovom radu analizirani su natječaji tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ s...
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA 6.1.1. "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA 6.1.1. "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
Lucija Lisičak
Nažalost, nalazimo se u 21. stoljeću gdje je poljoprivredna djelatnost sve manje i manje cjenjenija. Kako bi zaustavili takav 'trend' velike utjecaje imaju natječaji za mlade poljoprivrednike. U ovom radu analizirani su natječaji tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“ s naglaskom na Zagrebačku županiju. Cilj rada je utvrditi uspješnost prijavljivanja mladih na istoimeni natječaj u odnosu na Republiku Hrvatsku. Nakon toga slijedi komparativna analiza provedenih...
ANALIZA SASTOJAKA VINA GRAŠEVINA UREĐAJEM WINESCAN U TVRTKI HORVAT UNIVERZAL D.O.O.
ANALIZA SASTOJAKA VINA GRAŠEVINA UREĐAJEM WINESCAN U TVRTKI HORVAT UNIVERZAL D.O.O.
Tajana Husain
U diplomskom radu analizirani su sastojci 27 uzoraka vina graševina pomoću uređaja Winescan u tvrtki Horvat Univerzal d.o.o. : gustoća vina, stvarni alkohol, ekstrakt, glicerol, reducirajući šećer, glukoza, fruktoza, ukupna kiselost, vinska kiselina, jabučna kiselina, limunska kiselina, mliječna kiselina, glukonska kiselina, hlapiva kiselost, pH vina, slobodni i ukupni SO2, pepeo, ukupni polifenoli i metanol. Analizirana vina razlikuju se po godinama proizvodnje, po zoni...
ANALIZA STRUKTURE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAA ZEMALJA ČLANICA EU
ANALIZA STRUKTURE POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAA ZEMALJA ČLANICA EU
Aida Tutundžić
U Europskoj uniji postoji oko 11 milijuna poljoprivrednih gospodarstava, s time da su poljoprivrednici prva karika u proizvodnji hrane i vrlo važni strateški i gospodarski sudionici. Nakon što je Hrvatska postala članicom Europske unije znatno postaje ovisna o trgovini s drugim državama, posebice gospodarski najrazvijenijima. Shodno tome, ovaj rad analizira strukturu poljoprivrede Italije, Austrije, Slovenije i Njemačke u usporedbi s Hrvatskom kako bi se što lakše uočili pozitivni i...
ANALIZA VANJSKOG MARKETINŠKOG OKRUŽENJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI NA PRIMJERU PIK PLUS D.O.O. VRBOVEC
ANALIZA VANJSKOG MARKETINŠKOG OKRUŽENJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI NA PRIMJERU PIK PLUS D.O.O. VRBOVEC
Renato Gaščić
U radu je analizirano vanjsko marketinško okruženje poduzeća Pik Vrbovec plus d.o.o. Marketinško okruženje sastoji se od subjekata i sila izvan marketinga koje utječu na sposobnost uprave za marketing da razvije i zadrži uspješne odnose sa svojim ciljnim klijentima. Pred rad su stavljene tri hipoteze na kojima je baziran cijeli rad, a tiču se cjenovnog pozicioniranja proizvodnog asortimana naspram refleksije pojedinih ekonomskih pokazatelja poput raspoloživog dohotka u RH,...
ANAPLAZMOZA PASA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE STANICE LUDBREG
ANAPLAZMOZA PASA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE STANICE LUDBREG
Ivon Glavak
Svrha ovog završnog rada bio je dati uvid u samu bolest anaplazmozu, njeno kliničko očitovanje, pojavnost iste na području grada Ludbrega i šire okolice, liječenje i primjenu profilaktičkih mjera u svrhu zaštite pasa. Materijali za izradu ovog završnog rada prikupljeni su u Veterinarskoj stanici Ludbreg. Prikupljeni podaci hematoloških parametara i biokemijskih analiza su slikovno prikazani za dva pojedinačna slučaja, a rezultati pojavnosti bolesti tablično prikazani i...
ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA SOJEVA BAKTERIJE ECHERICIHIA COLI U KONVENCIONALNIM I ORGANSKIM UZGOJIMA SVINJA
ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA SOJEVA BAKTERIJE ECHERICIHIA COLI U KONVENCIONALNIM I ORGANSKIM UZGOJIMA SVINJA
Mateja Semper
Antimikrobna rezistencija bakterija općenito, pa tako i sojeva bakterije Escherichia coli, rastući je problem u cijelom svijetu do kojeg je došlo zbog pretjerane i često nepotrebne upotrebe antibiotika. Uzgoji svinja nisu izuzeti od spomenutog problema, a rezistentni sojevi bakterije Escherichia coli javljaju se i u konvencionalnim i u organskim uzgojima. U ovom istraživanju pretražena su 44 patogena soja crijevne E. coli izdvojeni iz prasadi na sisi i odbite prasadi, podrijetlom iz...
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
Tomislav Fulir
Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i vinove...
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
Tomislav Fulir
SAŽETAK Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i...
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
Karlo Krznar
U ovom radu analizira se pokus Petrokemije u kojem se prati utjecaj III. prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitanivne pokazatelje pšenice na pokusnim površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Pokus je posijan 25.10.2016. te je predkultura bila lupina. U pokusu je posijano 9 sorata pšenice: Sofru, Graindor,Athlon, Julie, Izalco, Lenoy, Hyfi, Renan i Bernstein, te je pokus posijan u 3 varijante. Tijekom pokusa pratile su se faze ravoja pšenice, te su se radila...
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Ivan Klarić-Treska
Predmet istraživanja u ovom radu je „Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja“. U radu su opisani organizacijski oblici djelovanja poljoprivrednih gospodarstva u Republici Hrvatskoj, te specifičnosti pojedinog organizacijskog oblika. Opisuje se proces registracije i upisa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, te upis u Registar poreznih...

Pages