Pages

SOCIO-EKONOMSKI OKVIR RAZVOJA OPĆINE DRNJE
SOCIO-EKONOMSKI OKVIR RAZVOJA OPĆINE DRNJE
Zoran Zlatar
U ovom radu analiziran je socio – ekonomski okvir razvoja općine Drnje koja svoj razvoj temelji na važnim društvenim institucijama i relativno razvijenom gospodarstvu. Temeljem provedenih intervjua i podataka iz anketnog upitnika može se zaključiti da postojeću gospodarsku osnovu i poljoprivredu kao važnu djelatnost stanovnika općine Drnje, treba obogatiti novim gospodarskim djelatnostima kao što je npr. ruralni turizam. Ruralni turizam može na novi način povezati i ojačati...
SOCIO-EKONOMSKI OKVIR RAZVOJA SELA DRAGANIĆ
SOCIO-EKONOMSKI OKVIR RAZVOJA SELA DRAGANIĆ
Mihael Popić
U ovom radu analiziran je socio-ekonomski okvir razvoja sela Draganić koje svoj razvoj temelji na važnim društvenim institucijama i relativno razvijenom gospodarstvu. Temeljem provedenog intervjua i podataka iz anketnog upitnika može se zaključiti da postojeću gospodarsku osnovu koja počiva na tri gospodarske zone i poljoprivredi kao važnoj životnoj djelatnosti stanovnika Draganića, treba obogatiti novim gospodarskim djelatnostima kao što je, primjerice, ruralni turizam. Ruralni...
SOCIO-KULTURNA OBILJEŽJA STANOVNIŠTVA GORNJE RIJEKE
SOCIO-KULTURNA OBILJEŽJA STANOVNIŠTVA GORNJE RIJEKE
Neven Kovačević
Ovim završnim radom prikazana su socio-kulturna obilježja stanovnika Gornje Rijeke koja podrazumijevaju izražen lokalni identitet koji se veže za Sidoniju Rubido-Erdödy i dvorac, lokalne manifestacije vezane uz povijesnu ličnost i neke povijesne događaje. U radu se, putem provedenog intervjua, prikazuju mišljenja ispitanika o mogućnostima koje treba iskoristiti kako bi se postojeća baština još bolje čuvala, te donijela veću ekonomsku korist za stanovništvo općine. Također,...
STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA EKOLOŠKOG UZGOJA GOVEDA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA EKOLOŠKOG UZGOJA GOVEDA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Tihomir Pojatina
Bjelovarsko-bilogorska županija s obzirom na geografski položaj, klimatske specifiĉnosti, ĉisti okoliš i kvalitetne pašnjake ima povoljne uvjete za uzgoj i proizvodnju goveda na ekološki prihvatljiv naĉin. Dosadašnje govedarstvo u Bjelovarsko bilogorskoj županiji većinom se temelji na manjim mješovitim gospodarstvima, gdje se goveda uzgajaju na malom prostoru, pri ĉemu se uvjeti drţanja nisu prilagođavali dobrobiti životinja već stvaranju što veće dobiti. Ekološki uzgoj...
STANJE I PERSPEKTIVA UZGOJA ISTARSKE KOZE
STANJE I PERSPEKTIVA UZGOJA ISTARSKE KOZE
Suzana Horvat
Istarska koza jedna je od tri hrvatske izvorne (autohtone) pasmine koza za koju se može reći da je trenutačno znatno veće povijesne i genetske negoli gospodarske važnosti. Budući da je istarska koza kritično ugrožena pasmina, u pogledu njenog gospodarenja u prvi plan svakako treba staviti njeno očuvanje, a zatim i njeno gospodarsko korištenje. Uz vrlo malo ulaganja mliječnost istarske koze bolja je od mliječnosti drugih naših autohtonih pasmina. Broj uzgojno valjanih životinja...
STANJE I PERSPEKTIVE RURALNOG TURIZMA NA PRIMJERU VINARIJE CONER
STANJE I PERSPEKTIVE RURALNOG TURIZMA NA PRIMJERU VINARIJE CONER
Josip Pleskalt
Cilj izrade završnog rada bio je uočiti komparativne prednosti bavljenja ruralnim turizmom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koja obiluje brojnim prirodnim bogatstvima i privlači sve veći broj turista svake godine. Restoran i vinarija Coner odličan su primjer perspektivnog gospodarstva koje uspješno spaja kontinentalni i obalni turizam u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i na otoku Pagu. U restoranu i vinariji Coner tim od 22 ljudi pruža zasigurno nezaboravna iskustva sa svojom...
STANJE I PERSPEKTIVE RURALNOG TURIZMA NA SEOSKOM DOMAĆINSTVU MATEZOVIĆ
STANJE I PERSPEKTIVE RURALNOG TURIZMA NA SEOSKOM DOMAĆINSTVU MATEZOVIĆ
Maja Cvetek
Ruralni prostor u Hrvatskoj zauzima 91,6% njezine površine i obilježava ga velika biološka i društvena raznolikost, što predstavlja ogromni potencijal za razvoj ruralnog turizma. U radu je prikazano stanje i perspektive ruralnog turizma na seoskom domaćinstvu Matezović, koje se nalazi u mjestu Gračec, u Zagrebačkoj županiji. Kroz intervju i razgovor s vlasnikom i prikupljanjem relevantnih podataka sa svih dostupnih informacijskih izvora istraženo je stanje i perspektive seoskog...
STANJE MLJEKARSKOG SEKTORA OD USPOSTAVE SREDIŠNJEG LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETE MLIJEKA (SLKM)
STANJE MLJEKARSKOG SEKTORA OD USPOSTAVE SREDIŠNJEG LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETE MLIJEKA (SLKM)
Lucija Majhen
Proizvodnja mlijeka vrlo je zahtjevna gospodarska grana pa se uspješnost proizvodnje usko povezuje s poznavanjem biotehničkih, ekonomskih i drugih stručnih područja. Mlijeko je prirodna hrana stvorena u tijelima životinja – sisavaca za hranidbu njihove mladunčadi. Uspostavom SLKM-a i primjenom jedinstvenog kriterija za utvrđivanje kvalitete sviježeg mlijeka u razdoblju od 2003. do 2016. godine došlo je do značajnih strukturnih promjena u sektoru proizvodnje mlijeka. Na početku...
STOČARSKA PROIZVODNJA NA GOSPODARSTVU STADLER-WATTENWEILER NJEMAČKA
STOČARSKA PROIZVODNJA NA GOSPODARSTVU STADLER-WATTENWEILER NJEMAČKA
Marko Barčan
Završni rad je napravljen na OPG-u Stadler u mjestu Wattenwailer, koje se nalazi u općini Neuburg, a pokrajini Schwaben u Njemačkoj. Istraživanje je provedeno tijekom obavljanja stručne prakse VI. semestra 2014. na gospodarstvu koje se bavi zaokruženom poljoprivrednom proizvodnjom mlijeka, uzgojem stoke te ratarskom proizvodnjom. Farma posjeduje 600 grla stoke, od toga 220 muznih krava, 200 junica, 130 tovne junadi te 50 teladi. Gospodarstvo obrađuje 220 hektara površina. Od...
STRATEŠKO ODLUČIVANJE U FUNKCIJI POSTIZANJA KONKURENTNOSTI PRODAJE VINA NA TUZEMNOM TRŽIŠTU
STRATEŠKO ODLUČIVANJE U FUNKCIJI POSTIZANJA KONKURENTNOSTI PRODAJE VINA NA TUZEMNOM TRŽIŠTU
Saša Merunka
Ulaskom u EU, Hrvatska je pružila različite vidove pomoći stanovnicima u ruralnom području, sustavom raznih poticaja. Mnogo poduzetnika i obitelji se sve više odlučuju na ostanak i poljoprivrednu proizvodnju te da ponude svoje proizvode na tuzemnom tržištu. Nažalost, nakon teškog rada i uloženog truda, proizvod nije prodan, najčešće zbog ne konkurentnosti.Veliki dio problema bi se riješio kada bi svaki poduzetnik prije ulaska u proizvodnju postavio ovih par jednostavnih...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA NA OPG TUMPAK
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA NA OPG TUMPAK
Sanela Tumpak
Istraživanje je provedeno tijekom 2014. godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Tumpak. Farma je izgrađena 2002. godine, a s intenzivnom proizvodnjom je krenula 2003. godine. Gospodarstvo broji 120 goveda Holštajn pasmine, a od toga 60 muznih krava i 60 teladi i junadi. Mlijeko koje se proizvodi na gospodarstvu otkupljuje mliječna industrija Dukat. Proizvodnja mlijeka na gospodarstvu je pod selekcijskim obuhvatom i kontrolom kvalitete mlijeka Hrvatske poljoprivredne...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA OPG ŠMAR
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA OPG ŠMAR
Vito Lučić
Istraživanje je provedeno tijekom 2015. Godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Šmar koje se nalazi u Dropčevcu nedaleko od Vrbovca. Gospodarstvo broji 115 goveda, a od toga je 60 muzih krava, 25 junica i 30 grla tovne junadi. Mlijeko koje se proizvodi na farmi prodaje se mljekari Euromilk, a jednim dijelom i direktnom prodajom na dva mljekomata. Proizvodnja mlijeka na gospodarstvu je pod selekcijskim obuhvatom i kontrolom mlijeka Hrvatske agencije. Držanje goveda na farmi je...

Pages