Pages

OČUVANJE BUŠE KAO IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
OČUVANJE BUŠE KAO IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Drago Uđbinac
Provedeno je istraživanje na tri obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije koja se bave uzgojem buše kao izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja te se na njihovim stadima provodi sistematizacija uzgoja i daju preporuke planskog uzgoja i planskog pripusta. Analizom podataka o linijama bikova i rodovima krava u stadima u vlasništvu tih uzgajivača došlo se do podataka koje linije bikova trenutno koriste i koje rodove krava imaju u svojim...
PARAZITARNE BOLESTI KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE „BIBINO“ PRAĆENE U RAZDOBLJU 2018. – 2020.
PARAZITARNE BOLESTI KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE „BIBINO“ PRAĆENE U RAZDOBLJU 2018. – 2020.
Matija Stamičar
U završnom radu prikazana je podjela parazita i po pojavnosti, najučestaliji unutarnji i vanjski paraziti. Uz opis svakog parazita opisana je i bolest koju prenosi te su detaljno prikazani simptomi, klinička slika i metode dijagnoza istih. Nakon općeg upoznavanja parazita i parazitarnih bolesti koje prenose, prikazani su podaci o pojavnosti parazitarnih bolesti poput babezioze i lišmanioze na području rada veterinarske ambulante „Bibino“. Uz parazite i bolesti koje prenose,...
PARVOVIRUSNA INFEKCIJA PASA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DOMI-VET D.O.O.
PARVOVIRUSNA INFEKCIJA PASA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DOMI-VET D.O.O.
Valentina Turčin
Svrha ovog završnog rada bila je dati uvid u samu bolest parvoviroze, njezino kliničko očitovanje, pojavnost iste na području rada Veterinarske ambulante Domi-vet d.o.o., liječenje i primjenu profilaktičkih mjera u svrhu zaštite pasa. Materijali za izradu ovog završnog rada prikupljeni su u Veterinarskoj ambulanti za liječenje malih životinja Domi-vet d.o.o. Prikupljeni podaci o pojavnosti bolesti tablično su prikazani i tekstualno objašnjeni. Veterinarska ambulanta Domi-vet...
PLAN PRIJELAZA S KONVENCIONALNE NA EKOLOŠKU SVINJOGOJSKU PROIZVODNJU NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MARINA ITRAK
PLAN PRIJELAZA S KONVENCIONALNE NA EKOLOŠKU SVINJOGOJSKU PROIZVODNJU NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU MARINA ITRAK
Michaela Ament
U završnom radu sažeto je prikazan plan prijelaza s konvencionalne na ekološku svinjogojsku proizvodnju na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marina Itrak koje se tradicionalno bavi svinjogojstvom i proizvodnjom hrane za svinje. Najveće razlike, u usporedbi s dosadašnjom proizvodnom praksom, bit će u gospodarenju zemljištem pri proizvodnji hrane za svinje. U uzgoju svinja morati će poduzeti niz potrebnih mjera u svim segmentima proizvodnje, a neke od najvažnijih u planu...
PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMSKI SORTE KLEŠČEC
PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMSKI SORTE KLEŠČEC
Valentina Radić
U završnom radu obrađeni su svi postupci koji su bili nužni da se može podići rasadnik baznog materijala autohtone sorte Kleščec. Postupci su započeli determinacijom i inventarizacijom sorte, višestrukim cijepljenjem i umnožavanjem sorte, ampelografskim i ampelometrijskim ispitivanjima, minivinifikacijom, te gospodarskom valorizacijom sorte. Nakon toga provedena je masovna selekcija, zdravstvena i genetska analiza koja je dovela do potvrde autohtonosti i do 20 potpuno zdravih...
PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM KRŠU U TVRTCI VINOLINE D.O.O.
PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM KRŠU U TVRTCI VINOLINE D.O.O.
Marin Plenković
U završnom radu obrađen je projekt podizanja nasada vinograda na dalmatinskom kršu sa svim njegovim specifičnostima, od same pripreme terena pa sve do ulaska u puni urod. Osim agrotehnike rad ukazuje i na samu isplativost takve investicije. Na temelju osnovnih investicijskih pokazatelja nastoji ocijeniti isplativost podizanja vinograda na dalmatinskom kršu s novim tehnologijama u pripremi terena. U radu se obrađuju svi postupci bitni za podizanje vinograda na dalmatinskom kršu na...
PODUZETNIČKA ORIJENTACIJA VINSKE KUĆE HAŽIĆ
PODUZETNIČKA ORIJENTACIJA VINSKE KUĆE HAŽIĆ
Gabrijela Golubić
U radu je prikazan primjer Vinske kuće Hažić koja se uz primarnu djelatnost proizvodnje jabuka i vina, bavi i dopunskim djelatnostima kao što su izravna prodaja proizvedenih proizvoda i pružanje turističkih usluga kroz vinotočje. Također se analiziraju planirane aktivnosti kroz izgradnju smještajnih kapaciteta i proizvodnog pogona za sokove te korištenje energije iz solarne elektrane. Sadašnje i buduće aktivnosti gospodarstva te njihov utjecaj na buduću...
POIMANJE I ZNAČENJE PROMOTIVNOG SPLETA U SLUČAJU PODUZEĆA PIK VRBOVEC
POIMANJE I ZNAČENJE PROMOTIVNOG SPLETA U SLUČAJU PODUZEĆA PIK VRBOVEC
Robert Tomić
Marketing ima središnju ulogu u aktivnostima različitih poduzeća i organizacija, budući da im pomaže identificirati, predvidjeti i zadovoljiti zahtjeve suvremenog potrošača. Marketing pomaže razumjeti što sve stoji iza jednog dobrog proizvoda, usluge ili ideje. Promocija kao jedan od četiri elementa marketing miksa ima zadaću informirati potrošače i potencijalne kupce o postojanju proizvoda ili usluge, utjecati na stvaranje pozitivnih preferencija, te izazvati željenu reakciju...
POJAVNOST I PROBLEMATIKA TRIHINELOZE SVINJA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE HRVACE OD 2015. DO 2019. GODINE
POJAVNOST I PROBLEMATIKA TRIHINELOZE SVINJA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE HRVACE OD 2015. DO 2019. GODINE
Josip Šarić
Predmet ovog rada je problematika trihineloze svinja na području rada Veterinarske ambulante Hrvace u razdoblju od 2015. do 2019. godine te uvid u pojavnost trihineloze u tom razdoblju na navedenom području, istraživanje je provedeno 2020. godine. Cilj rada bio je upoznavanje s osnovnim karakteristikama trihineloze, načinom prenošenja ovog oboljenja na ljude i mogućnošću prevencije. Također ovim radom se je uvidjela važnost kontrole na trihinelozu kod svinja te metode utvrđivanja...
POMOLOŠKA I FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA PLODOVA TRADICIONALNIH  SORTI JABUKA U VOĆNJAKU NA POKUŠALISTU VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
POMOLOŠKA I FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA PLODOVA TRADICIONALNIH SORTI JABUKA U VOĆNJAKU NA POKUŠALISTU VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Vedran Znamenaček
U voćnjaku pokušališta Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima 2014. godine podignut je nasad 27 tradicionalnih sorti jabuka, od kojih je na 8 sorti: 'Ananas Reneta', ’Gospoinjača', 'Grofova', 'Imperica', 'Muškatna Mirisava’, 'Poglavnikova’, 'Senabija' i 'Slastica' provedena analiza i usporedba pomoloških (masa ploda, visina ploda, širina ploda i indeks oblika ploda) i fizikalno-kemijskih svojstava plodova (tvrdoća ploda, topljiva suha tvar u plodu, ukupne kiseline,...
PONUDA I PRODAJA PROLJETNOG SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ LJEKARNI „DUGA“ D.O.O. U 2020.
PONUDA I PRODAJA PROLJETNOG SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ LJEKARNI „DUGA“ D.O.O. U 2020.
Tomislav Strabić
Stručnu praksu odradio sam u poljoprivrednoj apoteci „Duga d.o.o.“ u Križevcima, te sam odlučio ponudu i prodaju proljetnog sjemenskog repromaterijala iskoristiti kao temu svoga završnoga rada. Tijekom stručne prakse stekao sam znanja u vezi nabave robe, stavljanja robe u prodaju, rada na blagajni, te rada s kupcima. U ponudi su bili veliki i mali paketići sjemena povrća, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i vinove loze. Najveći izbor sitnog sjemena povrća je...
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKANTILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKANTILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
Petar Peroković
Soja je glavna bjelančevinasta i uljna kultura koja se uzgaja u svijetu. Njezina proizvodnja je u stalnom porastu. Najveći proizvođač soje u svijetu je SAD sa 85 milijuna tona na 30 milijuna hektara. Hrvatska uzgaja soju na oko 100 000 hektara. Što se tiče agrotehnike, soja je vrlo zahtjevna kultura koja traži da se sve agrotehničke mjere provedu sa pravilom struke. U poljoprivrednoj ljekarni Prvča P. Z. u ponudi se nalaze četiri sorte soje od kojih je u 2016. godini najprodavanija...

Pages