Pages

OBLIICI KREDITIRANJA I FINANCIRANJA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA U POLJOPRIVREDI
OBLIICI KREDITIRANJA I FINANCIRANJA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA U POLJOPRIVREDI
Martina Strbad
Financijski instrumenti u poljoprivredi važna su kategorija za njen opstanak i daljnji razvoj. Kako poljoprivreda ima svoja obilježja i specifičnosti, u takvo okruženje treba uklopiti financijske instrumente koji će svojim djelovanjem pomoći i unaprijediti ovu gospodarsku djelatnost. Financijski će instrument ostvariti svoju svrhu ako u svakoj fazi poljoprivredne proizvodnje od sjemena do uroda može unaprijediti proizvodnju. Ovo je istraživanju bio cilj utvrditi koji su sve...
OCJENA SORTIMENTA KRASTAVACA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU
OCJENA SORTIMENTA KRASTAVACA ZA INDUSTRIJSKU PRERADU
Brigita Đuranec
Na Podravkinom pokusnom polju (na Danici) kontinuirano se provode istraživanja novih sorata različitih povrtnih kulture (krastavaca za preradu, cikle, paprike, graška...) s ciljem da se izdvoje i preporuče za proizvodnju sorte koje će dati zadovoljavajuće prinose, a istovremeno za potrebe prerade osigurati visoko kvalitetnu sirovinu. Iz tog je razloga tijekom 2018. na pokusnom polju Danica u Koprivnici provedeno istraživanje u koje je uključeno osam hibridnih sorata krastavaca za...
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
Dijana Čeh
U prehrani preko dvije trećine svjetske populacije nedostaje jedan ili više esencijalnih minerala, a slaba prehrana mineralima trenutačno se smatra se jednim od najozbiljnijih globalnih izazova čovječanstva koji se može izbjeći. Brojni istraživači nastoje dokučiti kako poboljšati nutritivnu vrijednost osnovnih usjeva, a naročito pšenice. Mnogi su pokazali da postoje značajne razlike u koncentracijama minerala u zrnu žitarica između pšenice (Triticum aestivum L.) i njenih...
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
Andreja Huzjak
Cvjetne vrste za izradu suhih aranžmana mogu se koristi kao ukras na gredici, za rez i za sušenje. Nisu zahtjevne u pogledu tla, vlage, otporne su na bolesti i štetnike, te zbog svojih pozitivnih karakteristike predstavljaju idealne vrste za gradske površine i privatne vrtove. Ako se koriste za sušenje najvažnije je poznavati točno vrijeme berbe da bi cvjetovi zadržali oblik i boju. Istraživanje je provedeno na pet najpoznatijih cvjetnih vrsta Helichrysum bracteatum (slamnati...
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
Tatjana Horvat
Prikazan je uzgoj čistokrvnih svinja pasmina landras i crna slavonska i proizvodnost matičnih krmača na OPG-u Rumek u usporedbi s velikim farmama u RH i drugim obiteljskim gospodarstvima kroz broj oprasene, živooprasene, mrtvooprasene i odbijene prasadi te dogovječnost krmača. Analizom je u razdoblju od 2012. do 2015. godine obuhvaćeno za pasminu landras 3.444 legla na velikim farmama u RH, 3.924 legla na obiteljskim gospodarstvima u RH i 190 legala na OPG Rumek, te za crnu slavonsku...
ODRŽIVOST PROJEKTA RURALNOG RAZVOJA U SVETOM IVANU ZELINI
ODRŽIVOST PROJEKTA RURALNOG RAZVOJA U SVETOM IVANU ZELINI
Martina Žilić
Završni specijalistički diplomski stručni rad „Održivost projekata ruralnog razvoja u Svetom Ivanu Zelini“ bavi se predstavljanjem i primjenom koncepta održivog razvoja na projekte ruralnog razvoja u Svetom Ivanu Zelini. Provedbom intervjua s provoditeljima projekata prikupljeni su, analizirani i interpretirani podaci nužni za izradu ovog rada. Zaključuje se da projekti ruralnog razvoja u Svetom Ivanu Zelini imaju djelomično izražena obilježja integralne održivosti. Doprinos...
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
Roman Husak
Bilogora pripada brdskom području stoga pruža odlične mogućnosti za razvoj ovčarstva. Uzgoj ovaca travničke pramenke ima prednost jer pripada kombiniranim pasminama ovaca (mogućnost proizvodnje i mesa i mlijeka), ima izraženu otpornost na bolesti i odlično iskorištava pašnjake. Na bilogorskom dijelu općine Grubišno Polje postoji oko 800 ha pašnjaka i livada pa postoji mogućnost proširenja proizvodnje za postojeća ili nova gospodarstva koja se odluče za proizvodnju ovčjeg...
OKVIR RURALNOG RAZVOJA OPĆINE MAČE
OKVIR RURALNOG RAZVOJA OPĆINE MAČE
Martina Ščapec
U ovome radu predstavljeni su društveni i ekonomski okviri ruralnog razvoja općine Mače. Na temelju podataka dobivenih putem ankete, intervjua i istraživanjem autorice, može se zaključiti da društveni i ekonomski okvir razvoja nije uravnotežen. Glavni razvojni potencijal imaju Sutinske toplice uz koje be se paralelno mogle razvijati djelatnosti poput obrtništva, agroturizma i ostalih oblika turizama, te na taj način utjecati i na društveni okvir razvoja. Društvene institucije...
OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE GLOBAL GAP 
 SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM I 
 SIGURNOŠĆU HRANE U HORTIKULTURNOJ 
 PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNOG 
 GOSPODARSTVA MLADENA TEŽAKA
OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE GLOBAL GAP SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM I SIGURNOŠĆU HRANE U HORTIKULTURNOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA MLADENA TEŽAKA
Ivica Težak
U razdoblju od 2017.- 2022. godine provedena su istraživanja na PG Težak Mladen sa željom da se ustanovi opravdanost implementacije GLOBALG.A.P. sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane u hortikulturnoj proizvodnji na navedenom gospodarstvu. Na temelju komparativne analize u periodu od 2017.-2021. godine utvrđeno je da se prodaja cvijeća prema kupcima koji zahtijevaju certificiranu robu znatno poboljšala u odnosu na razdoblje prije 2020. godine kada PG nije...
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE MLIJEKA NA OBITELJSKOM POOLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU NEJEDLI U 2016. GODINI
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE MLIJEKA NA OBITELJSKOM POOLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU NEJEDLI U 2016. GODINI
Samanta Nejedli
U radu su istraživani poslovni parametri: način iskorištavanja poljoprivrednih površina, način hranidbe, utrošak radnog vremena po radnim operacijama, proizvodnja mlijeka, prihodi i troškovi. Podaci su obrađivani u obračunskim kalkulacijama. Godine 2015.–2016. gospodarstvo posjeduje 10 grla mliječnih krava za proizvodnju mlijeka. U 2015. godini proizvedena količina mlijeka bila je 47.791kg mlijeka, a u sljedećoj je povećana na 49.639kg, prosječna dnevna proizvodnja po kravi...
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE TOVA JUNADI NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU PETRETIĆ U 2019. GODINI
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE TOVA JUNADI NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU PETRETIĆ U 2019. GODINI
Mario Petretić
Poljoprivredno gospodarstvo Petretić intenzivno se bavi proizvodnjom tovne junadi. Svojim radom, konstantnim ulaganjem i edukacijom stvorilo je zadovoljavajuću, konkurentnu, održivu i nadasve rentabilnu proizvodnju goveda. Proizvodnja se nastoji poboljšati iz dana u dan kupnjom nove mehanizacije, provođenjem selekcije, uvođenjem nove genetike i poboljšanjem hranidbe. Gospodarstvo posjeduje svu potrebnu mehanizaciju za proizvodnju te obrađuje dovoljnu količinu zemljišta za...
ORGANIZACIJA STOČARSKE PROIZVODNJE NA OPG-U MATKOVIĆ -SLOVINSKA KOVAČICA
ORGANIZACIJA STOČARSKE PROIZVODNJE NA OPG-U MATKOVIĆ -SLOVINSKA KOVAČICA
Barbara Matković
Tema ovog završnog rada je organizacija stočarske proizvodnje na OPG- u Matković, odnosno praćenje proizvodnih parametara tijekom 2011. i 2012. godine, kao što su ukupna proizvodnja i kemijski sastav mlijeka, način hranidbe i način iskorištavanja zemljišnih površina. Gospodarstvo je tada uzgajalo 15 krava simentalske pasmine i 3 junice, od čega je 16 grla simentalske pasmine, dok su 2 krave holstein pasmine; te drţalo 50 grla junadi u tovu. Istraţivanje je provedeno na OPG-u...

Pages