Pages

Promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede na području Varaždinske županije
Promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede na području Varaždinske županije
Tanja Banfić
U radu se analizira ekološka poljoprivreda u Varaždinskoj županiji, uspoređuje sa istom u Republici Hrvatskoj te se istražuju promotivno-tržišne slabosti ekološke poljoprivrede u županiji. Kao izvor podataka u radu se koristi literatura iz područja ekološke poljoprivrede, tržišta i distribucije ekoloških proizvoda. Koriste se znanstveno-stručni radovi te dostupni podaci Ministarstva poljoprivrede i Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije...
Provedba programa "Obilježja krajobraza" u ARKOD sustavu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Provedba programa "Obilježja krajobraza" u ARKOD sustavu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Josip Đurđević
U radu je prikazano stanje ARKOD-a u Republici Hrvatskoj od njegove uspostave, s posebnim naglaskom na Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Napravljen je kratak presjek svih događanja koji su doveli do implementacije zajedničke poljoprivredne politike u RH, sa svim provedenim zakonskim standardima koji su morali biti zadovoljeni za postizanje sustava „Obilježja krajobraza“ u ARKOD sustavu. Poseban naglasak je stavljen na detaljan postupak unosa i provedbu evidentiranja elemenata...
RADNI UČINAK STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG CRNKOVIĆ U 2015. GODINI
RADNI UČINAK STROJEVA ZA SPREMANJE SJENAŽE NA OPG CRNKOVIĆ U 2015. GODINI
Marin Crnković
Voluminozna krma jako je bitna u hranidbi preživača, a može biti u obliku silaže, sjenaže, sijena. Za pravilno spremanje sjenaže potrebno je poznavati agrotehniku proizvodnje krme za spremanje sjenaže, tehnologiju spremanja sjenaže, radni učinak strojeva te financijsku isplativost. Spremanje sjenaže obuhvaća raznovrsne tehnološke postupke kao što su:košnja zelene mase, okretanje, sakupljanje, baliranje, omatanje. Da bi u određenom vremenskom intervalu obavio što veći posao,...
RASPOLGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
RASPOLGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Tatjana Filipović
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu te je svrha rada ukazati na važnost kvalitetnog i transparentnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i na temelju dostupnih podataka ukazati na koji način efikasnije i učinkovitije raspolagati istim. U radu su analizirani podaci o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem na području Republike Hrvatske s ciljem kako bi se na vrijeme poduzele mjere...
RAZROJAVANJE PČELA NA PČELINJAKU OPG-A JAIĆ
RAZROJAVANJE PČELA NA PČELINJAKU OPG-A JAIĆ
Matea Kromar
Značaj rojidbenog nagona je veliki kako na život pčele tako i na aktivnosti pčelara. Pčelama omogućuje daljnje razmnožavanje, a pčelaru znači moguće gubitke pčela i pčelinjih proizvoda. Stoga su pčelari razvili razne načine prvenstveno kao bi spriječili rojenje kao takvo, a ti načini mogu i ne moraju biti uspješni. Ipak od sprječavanja efikasnije se pokazalo umjetno razrojavanje čime pčelar može proširiti svoju proizvodnju bez prevelikih troškova i još zadržava...
RAČUNOVODSTVENO MJERENJE I IZVJEŠTAVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA D.D.
RAČUNOVODSTVENO MJERENJE I IZVJEŠTAVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA PIK VRBOVEC – MESNA INDUSTRIJA D.D.
Domagoj Tirić
Tema ovog rada je računovodstveno mjerenje i izvještavanje dugotrajne materijalne imovine na primjeru prehrambenog poduzeća PIK Vrbovec. Kao podloga praktičnom dijelu rada, obrađen je teorijski aspekt računovodstvenog mjerenja dugotrajne materijalne imovine te revalorizacija i vrijednosno usklađenje. U kontekstu praktičnog dijela rada obrađeni je uzorak poduzeća PIK Vrbovec MI d.d. Na temelju dostupnih podataka poduzeća analizirana je dugotrajna materijalna imovina (nabava,...
REGIONALNE RAZLIKE U STAVOVIMA KUPACA EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
REGIONALNE RAZLIKE U STAVOVIMA KUPACA EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Tihana Likarević
Predmet ovog rada je uočiti postojeće regionalne razlike na području Sisačko-moslavačke županije između kupaca ekoloških poljoprivrednih proizvoda te predložiti mjere koje bi utjecale na smanjenje tih razlika. Za ovo istraživanje korištena je teritorijalna podjela Sisačko-moslavačke županije na tri regije Posavina, Banovina i Moslavina. U istraživanju je sudjelovalo 180 žena, životne dobi od 25-65 godina. Rezultati su obrađeni odgovarajućim matematičko–statističkim...
REGULIRANJE MIKROKLIMATSKIH UVJETA U PROIZVODNJI JAGODA U PLASTENIKU TVRTKE JAGODAN - HB D.O.O.
REGULIRANJE MIKROKLIMATSKIH UVJETA U PROIZVODNJI JAGODA U PLASTENIKU TVRTKE JAGODAN - HB D.O.O.
Martina Hapač
Jagoda se, kao voće visoke nutritivne kvalitete, sve više traži na tržištu i u vrijeme kad nije dostupna iz uzgoja na otvorenom. Uzgojem u zaštićenim prostorima moguće je postići povoljnije mikroklimatske uvjete nego na otvorenom što ovisi o tipu zaštićenog prostora i njegovoj opremljenosti. U radu je opisana oprema i način reguliranja mikroklimatskih uvjeta u hidroponskoj proizvodnji jagoda u plasteniku pokraj Velike Gorice. Plastenik je veličine 6 000 m2, prekriven dvostrukom...
REVITALIZACIJA BANIJSKE ŠARE SVINJE
REVITALIZACIJA BANIJSKE ŠARE SVINJE
Emanuela Šajković
Počeci nastanka banijske šare bili su u 19. stoljeću, pasmini je prijetilo izumiranje, no, prije desetak godina na obroncima Zrinske gore i Šamarice su skupljeni posljednji primjerci i krenulo se u revitalizaciju. Rješenje o priznavanju nove izvorne i zaštićene pasmine pod nazivom banijska šara rezultat uspješnog rada. Populacija svinja u tipu banijske šare uspješno se razlučila od ostalih populacija, ustanovljena je dobra kakvoća trupa i mesa tovljenika. Kroz tri promatrane...
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG POKUSA HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2014.
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG POKUSA HIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2014.
Saša Ivan Kos
Kukuruz je jedna od tri vodeće poljoprivredne kulture u svijetu. U ovom završnom radu prikazani su rezultati demonstracijskog pokusa hibrida kukuruza koji je bio zasijan na Visokom gospodarskom učilištu u Kriţevcima u 2014. godini. Prezentiran je 41 hibrid iz FAO grupa 200 - 600. Predkultura kukuruzu je bio stočni grašak, a sjetva je obavljena 24. travnja 2014. Provedeno je tretiranje protiv korova herbicidom Lumax u fazi 4 – 5 listova. Prihrana kultivacijom je provedena u fazi 6...
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG SORTNOG POKUSA PŠENICE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
REZULTATI DEMONSTRACIJSKOG SORTNOG POKUSA PŠENICE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
Mario Furdi
U raduseanalizirademonstracijski pokus pšenice u Međimurskoj županiji na OPG-u Šopar koji je provodila PodružnicaPoljoprivredne savjetodavne službe Međimurske županije 2015. godine. U pokusu je bilo posijano trideset sorata i jedan hibrid pšenice.Proizvođačke kuće koje su sudjelovale u pokusu su: RWA, KWS, SYNGENTA, POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK, talijanska ISTERA i slovenski AGROMAG. Predkultuta ovom pokusu bio je krumpir. Pokus je zasijan5.studenoga 2014.Sjetva je bila...
REZULTATI ISPITIVANJA GOSPODARSKE VRIJEDNOSTI SORATA I LINIJA PŠENICE U MIKROPOKUSIMA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2012. GODINE
REZULTATI ISPITIVANJA GOSPODARSKE VRIJEDNOSTI SORATA I LINIJA PŠENICE U MIKROPOKUSIMA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2012. GODINE
Tomislav Puklin
Sorte i linije pšenice ispitane su na Visokom Gospodarskom Učilištu u Križevcima na pokusnom polju. Uz ispitivanja na gospodarske vrijednosti, utvrđenesu i ocijenjene pojave bolesti na zasijanom sortimentu. Ako se osvrnemo na proizvodnju pšenice u posljednja tri desetljeća vidimo da postoji stalan rast proizvodnje pšenice po hektaru. Zahvaljujući našim domaćim sortama s genetskom otpornosti protiv najvažnijih bolesti pšenice, dobrim kvantitativnim i kvalitativnim svojstvima...

Pages