Pages

MERKANTILNA PROIZVODNJA SOJE U POLJOPRIVREDNO-PRIJEVOZNIČKOM OBRTU DERGIĆ U 2017.
MERKANTILNA PROIZVODNJA SOJE U POLJOPRIVREDNO-PRIJEVOZNIČKOM OBRTU DERGIĆ U 2017.
Branimir Jambrišak
Soja kao kultura se počinje sve više prihvaćat na našem proizvodnom području dok je u zemljama kao što su SAD, Brazil, Argentina dugo već poznata, jedna od globalnih karakteristika proizvodnje soje je i to da je ona najviše zastupljena kulturna vrsta u postotku genetskih preinačenih organizama u odnosu na ukupnu svjetsku proizvodnju. Soja je specifična kultura značajno se razlikuje po složenosti i zahtjevima od drugih ratarskih kultura, obradu i pripremu tla traži slično...
MERKANTILNA PROIZVODNJA SOJE U POLJOPRIVREDNO-PRIJEVOZNIČKOM OBRTU DERGIĆ U 2017.
MERKANTILNA PROIZVODNJA SOJE U POLJOPRIVREDNO-PRIJEVOZNIČKOM OBRTU DERGIĆ U 2017.
Branimir Jambrišak
Soja kao kultura se počinje sve više prihvaćat na našem proizvodnom području dok je u zemljama kao što su SAD, Brazil, Argentina dugo već poznata, jedna od globalnih karakteristika proizvodnje soje je i to da je ona najviše zastupljena kulturna vrsta u postotku genetskih preinačenih organizama u odnosu na ukupnu svjetsku proizvodnju. Soja je specifična kultura značajno se razlikuje po složenosti i zahtjevima od drugih ratarskih kultura, obradu i pripremu tla traži slično kao i...
MERKANTILNA PROIZVODNJA ŽITARICA I SOJE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU DRAGUTIN PREMRL U 2014. GODINI
MERKANTILNA PROIZVODNJA ŽITARICA I SOJE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU DRAGUTIN PREMRL U 2014. GODINI
Sandra Menčik
U ovom završnom radu određena je proizvodnja merkantilnih žitarica i soje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Dragutin Premrl. Pod proizvodnjom podrazumijeva se pravilna agrotehnika, a to su pravilan plodored, obrada i priprema tla, gnojidba, izbor hibrida, analiza tla, sjetva, njega i žetva. Agrotehnika je uglavnom dobro odrađena. Prinosi u proizvodnji variraju, ovisno o agroekološkim uvjetima za proizvodnju određene kulture i hibrida. Za sjetvu tritikala koristili su...
METODE ODREĐIVANJA DULJINE TRAJANJA DORMANTNOSTI SJEMENSKIH ŽITARICA U BC INSTITUTU D.O.O. ZAGREB U 2016.
METODE ODREĐIVANJA DULJINE TRAJANJA DORMANTNOSTI SJEMENSKIH ŽITARICA U BC INSTITUTU D.O.O. ZAGREB U 2016.
Martina Bukovčan
Cilj rada bio je provesti istraživanje koje prikazuje metode određivanja energija i klijavosti sjemena žitarica sa i bez predtretmana za prekidanje dormanstnosti sjemena. Istraživanje je provedeno na šest uzorak sjemena strnih žitarica u vremenska roka; odmah nakon žetve i 74 dana od žetve. Ispitivanje je provedeno u laboratoriju za kontrolu kvalitete sjemena Bc instituta. Određivanjem energije i klijavosti sjemena bez predtretmana i sa predtretmanom odmah nakon žetve utvrdili smo...
METODE UZGOJA PČELINJIH MATICA
METODE UZGOJA PČELINJIH MATICA
Nenad Usorac
Opisane su četiri najučestalije metode uzgoja matica, a to su: uzgoj matica jenter aparatom, doolittlova metoda, novozelandska metoda i uzgoj prisilnih matica. Svrha je prikazati načine na koje se mogu proizvesti kvalitetne pčelinje matice, ali i stvaranje slike o složenosti i velikoj preciznosti u pojedinim fazama proizvodnje. Cilj je prikazivanje važnosti zamjene starih i genetski loših pčelinjih matica sa genetski kvalitetnim pčelinjim maticama. Navedeno se odražava na zdravlje...
MIKOTOKSINI U KUKURUZU BERBE 2012. NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE
MIKOTOKSINI U KUKURUZU BERBE 2012. NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE
Žaneta Kokot
Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti plijesni, kemijski vrlo različite strukture s različitim biološkim učincima na organizam ljudi i životinja. Mogu imati kancerogena, mutagena, imunotoksična, teratogena i druga toksična svojstva, a ljudi i životinje su najčešće izloženi mikotoksinima preko kontaminirane hrane. Biološki učinak mikotoksina ovisi o vrsti i količini unesenog toksina, duljini izloženosti te vrsti i osjetljivosti životinja. Cilj ovog istraživanja bio...
MIKROBIOLOŠKO ONEČIŠĆENJE KAO INDIKATOR ZDRAVSTVENE KAKVOĆE BUNARSKE VODE U PET ŽUPANIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
MIKROBIOLOŠKO ONEČIŠĆENJE KAO INDIKATOR ZDRAVSTVENE KAKVOĆE BUNARSKE VODE U PET ŽUPANIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
Dejan Benjak
Rad pod naslovom "Mikrobiološko onečišćenje kao indikator zdravstvene kakvoće bunarske vode u pet županija sjeverozapadne Hrvatske" ima za cilj mikrobiološkom analitikom i prikazom količina oborina utvrditi jesu li mikrobiološka onečišćenja indikator zdravstvene kakvoće bunarske vode u praćena u razdoblju od 2012.–2020. godine. Mikrobiološka analitika odrađena je na Veterinarskom zavodu u Križevcima, a podaci o oborinskim prilikama u promatranom razdoblju dobiveni su od...
MIKROBIOLOŠKO ONEČIŠĆENJE PITKE VODE BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 2011. DO 2013. GODINE
MIKROBIOLOŠKO ONEČIŠĆENJE PITKE VODE BJELOVARSKO -BILOGORSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 2011. DO 2013. GODINE
Martina Bermanec
U radu su prikazani rezultati istraživanja mikrobiološke kakvoće vode uzorkovane na sabiralištima mlijeka na području Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 2011. do 2013 godine. Analizirano je ukupno 101 uzorak vode u tom razdoblju. Kao izvorišta takve vode koriste se vlastiti bunari ili mjesni vodovodi. Napravljena je osnovna mikrobiološka „A“ analiza na slijedeće parametre: ukupni koliformi, Escherichia coli, fekalni streptokok, broj kolonija mikroorganizama na 37° C...
MJERE OČUVANJA BILJNIH GENETSKIH RESURSA STARIH SORATA I EKOPOPULACIJE POVRĆA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
MJERE OČUVANJA BILJNIH GENETSKIH RESURSA STARIH SORATA I EKOPOPULACIJE POVRĆA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Ivana Hanić
Potrebe suvremenog društva dovele su do brzog razvoja genetike i oplemenjivanja bilja, stvaranja i uporabe ujednačenih i visokoprinosnih sorata poljoprivrednih kultura. Stare sorte i ekopopulacije povrća nestaju iz proizvodnje. Kao posljedica toga smanjena je genetska raznolikost povrtnih kultura. Očuvanje genetskih izvora osigurava dostupnost istraživačima i proizvođačima, što pridonosi raznolikijoj i kvalitetnijoj prehrani sadašnjim i budućim generacijama. Gotovo u čitavom...
MOGUĆA POBOLJŠANJA U TEHNOLOŠKOM PROCESU SKLADIŠTENJA VOĆA I POVRĆA U LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNOM CENTRU VIROVITICA UVOĐENJEM GLOBAL G.A.P. SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
MOGUĆA POBOLJŠANJA U TEHNOLOŠKOM PROCESU SKLADIŠTENJA VOĆA I POVRĆA U LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNOM CENTRU VIROVITICA UVOĐENJEM GLOBAL G.A.P. SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Berislav Moslavac
Jedan od najvažnijih i najprihvaćenijih komercijalnih standarda u Europskoj Uniji je GlobalG.A.P. Cilj primjene GlobalG.A.P. sustava je jačanje povjerenja kupaca u kvalitetu i zdravstvenu ispravnost poljoprivrednih proizvoda, te stalna briga o zdravlju i sigurnosti zaposlenika na farmi kao i životinja u uzgoju. Cilj mu je također minimalizirati negativne učinke poljoprivrede na okoliš te osigurati odgovoran odnos prema stanovništvu.GlobalG.A.P. je standard koji je...
MOGUĆNOSTI I OBLICI FINANCIRANJA POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I PROJEKATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI
MOGUĆNOSTI I OBLICI FINANCIRANJA POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA I PROJEKATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI
Zrinka Cikoja
Financijske potpore poljoprivrednicima uvelike utječu na gospodarstvo mjesta u kojemu se primjenjuju zato što povećavaju radne kapacitete poljoprivrednika, pomažu im osuvremeniti vlastitu poljoprivrednu proizvodnju te ih navode na sudjelovanje na manifestacijama vezanima za poljoprivredu izvan mjesta stanovanja. Financijske potpore daju se na razini Europske unije, regije, županije, grada ili općine, a postoje i financijske potpore koje se primjenjuju ovisno o nekim drugim...

Pages