Pages

NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA GRADA ZAGREBA I MOGUĆNOST KORIŠTENJA "KATASTRA ZELENILA" ZA TU NAMJENU
NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA GRADA ZAGREBA I MOGUĆNOST KORIŠTENJA "KATASTRA ZELENILA" ZA TU NAMJENU
Dijana Varga
Za potrebe izrade plana navodnjavanja gradskog zelenila grada Zagreba na odabranoj parkovnoj površini u parku Diane Budisavljević, gradska četvrt Gornja Dubrava analizirani su klimatski uvjeti i izvršena su hidropedološka istraživanja. Determiniran je hipoglej mineralni. Također su izračunati elementi potrebni za navodnjavanje i preporučene su metode (načini) navodnjavanja. Analizom klimatskih uvjeta za grad Zagreb u tridesetogodišnjem razdoblju 1983. – 2012. i za razmatranu...
NEKA OBILJEŽJA STUDENTSKOG RADA U HRVATSKOJ:  ISKUSTVA STUDENATA SA VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
NEKA OBILJEŽJA STUDENTSKOG RADA U HRVATSKOJ: ISKUSTVA STUDENATA SA VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Ivan Šipuljak
Ovim završnim radom žele se prikazati obilježja studentskog rada studenata Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Želi se prikazati na koje sve načine studenti zarađuju uz studiranje. Stoga je provedeno anketno istraživanje je u obliku anketnog upitnika koji se sastojao od ukupno 25 pitanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 61 studenta od kojih je polovina studenata prve godine, a druga polovina su studenti podjednako zastupljeni po smjerovima "Bilinogojstvo" i...
NESIVOST, VALIVOST I KVALITETA JAJA KRIŽEVAČKE KUKMASTE KOKOŠI U SEZONI 2020./2021.
NESIVOST, VALIVOST I KVALITETA JAJA KRIŽEVAČKE KUKMASTE KOKOŠI U SEZONI 2020./2021.
Ana Kolar
Istraživanje nesivosti, valivosti i kvalitete jaja provedeno je na četiri proizvodna jata oformljena u omjeru spolova 8+1. Na sva četiri proizvodna mjesta kokoši su držane podno u čvrstim objektima s pripadajućim ispustima. Hranjene su krmnom smjesom sa 16% sirovih bjelančevina. Svi istraživani parametri kvalitete jaja zadovoljavaju referentne vrijednosti. Prosječna godišnja nesivost za križevačku kukmicu u ovom je istraživanju bila 185 jaja. Prosječna masa jaja u...
OBILJEŽJA MALIH GRUPA U POSLOVANJU MLJEKARE "EUROMILK" D.O.O.
OBILJEŽJA MALIH GRUPA U POSLOVANJU MLJEKARE "EUROMILK" D.O.O.
Vesna Roginek Duh
Cilj ovog završnog rada je istražiti koja su obilježja malih, neformalnih grupe koje djeluju unutar formalne radne organizacije, ispitati razloge njihovog nastanka, komunikaciju unutar grupe, između samih grupa te njihov utjecaj na međuljudske odnose, konflikte i poslovanje same organizacije. Ovim radom prikazani su stvarni odnosi među zaposlenicima poljoprivredno-prehrambenog poduzeća, mljekare Euro-milk d.o.o. temeljem analize rezultata koji su dobiveni promatranjem i anketnim...
OBILJEŽJA PONUDE SEOSKOG TURIZMA U DALMACIJI
OBILJEŽJA PONUDE SEOSKOG TURIZMA U DALMACIJI
Mario Šarić
Glavni strateški ciljevi hrvatskog turizma u ruralnom području su ravnomjerni regionalni razvoj, samozapošljavanje i motiviranje mladih za ostanak na selu. Pri tome je ruralni turizam značajan čimbenik u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju te pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovi održivog razvoja. U radu se istražuju četiri...
OBLIICI KREDITIRANJA I FINANCIRANJA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA U POLJOPRIVREDI
OBLIICI KREDITIRANJA I FINANCIRANJA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA U POLJOPRIVREDI
Martina Strbad
Financijski instrumenti u poljoprivredi važna su kategorija za njen opstanak i daljnji razvoj. Kako poljoprivreda ima svoja obilježja i specifičnosti, u takvo okruženje treba uklopiti financijske instrumente koji će svojim djelovanjem pomoći i unaprijediti ovu gospodarsku djelatnost. Financijski će instrument ostvariti svoju svrhu ako u svakoj fazi poljoprivredne proizvodnje od sjemena do uroda može unaprijediti proizvodnju. Ovo je istraživanju bio cilj utvrditi koji su sve...
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
Dijana Čeh
U prehrani preko dvije trećine svjetske populacije nedostaje jedan ili više esencijalnih minerala, a slaba prehrana mineralima trenutačno se smatra se jednim od najozbiljnijih globalnih izazova čovječanstva koji se može izbjeći. Brojni istraživači nastoje dokučiti kako poboljšati nutritivnu vrijednost osnovnih usjeva, a naročito pšenice. Mnogi su pokazali da postoje značajne razlike u koncentracijama minerala u zrnu žitarica između pšenice (Triticum aestivum L.) i njenih...
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
Andreja Huzjak
Cvjetne vrste za izradu suhih aranžmana mogu se koristi kao ukras na gredici, za rez i za sušenje. Nisu zahtjevne u pogledu tla, vlage, otporne su na bolesti i štetnike, te zbog svojih pozitivnih karakteristike predstavljaju idealne vrste za gradske površine i privatne vrtove. Ako se koriste za sušenje najvažnije je poznavati točno vrijeme berbe da bi cvjetovi zadržali oblik i boju. Istraživanje je provedeno na pet najpoznatijih cvjetnih vrsta Helichrysum bracteatum (slamnati...
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
Tatjana Horvat
Prikazan je uzgoj čistokrvnih svinja pasmina landras i crna slavonska i proizvodnost matičnih krmača na OPG-u Rumek u usporedbi s velikim farmama u RH i drugim obiteljskim gospodarstvima kroz broj oprasene, živooprasene, mrtvooprasene i odbijene prasadi te dogovječnost krmača. Analizom je u razdoblju od 2012. do 2015. godine obuhvaćeno za pasminu landras 3.444 legla na velikim farmama u RH, 3.924 legla na obiteljskim gospodarstvima u RH i 190 legala na OPG Rumek, te za crnu slavonsku...
ODRŽIVOST PROJEKTA RURALNOG RAZVOJA U SVETOM IVANU ZELINI
ODRŽIVOST PROJEKTA RURALNOG RAZVOJA U SVETOM IVANU ZELINI
Martina Žilić
Završni specijalistički diplomski stručni rad „Održivost projekata ruralnog razvoja u Svetom Ivanu Zelini“ bavi se predstavljanjem i primjenom koncepta održivog razvoja na projekte ruralnog razvoja u Svetom Ivanu Zelini. Provedbom intervjua s provoditeljima projekata prikupljeni su, analizirani i interpretirani podaci nužni za izradu ovog rada. Zaključuje se da projekti ruralnog razvoja u Svetom Ivanu Zelini imaju djelomično izražena obilježja integralne održivosti. Doprinos...
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
Roman Husak
Bilogora pripada brdskom području stoga pruža odlične mogućnosti za razvoj ovčarstva. Uzgoj ovaca travničke pramenke ima prednost jer pripada kombiniranim pasminama ovaca (mogućnost proizvodnje i mesa i mlijeka), ima izraženu otpornost na bolesti i odlično iskorištava pašnjake. Na bilogorskom dijelu općine Grubišno Polje postoji oko 800 ha pašnjaka i livada pa postoji mogućnost proširenja proizvodnje za postojeća ili nova gospodarstva koja se odluče za proizvodnju ovčjeg...
OKVIR RURALNOG RAZVOJA OPĆINE MAČE
OKVIR RURALNOG RAZVOJA OPĆINE MAČE
Martina Ščapec
U ovome radu predstavljeni su društveni i ekonomski okviri ruralnog razvoja općine Mače. Na temelju podataka dobivenih putem ankete, intervjua i istraživanjem autorice, može se zaključiti da društveni i ekonomski okvir razvoja nije uravnotežen. Glavni razvojni potencijal imaju Sutinske toplice uz koje be se paralelno mogle razvijati djelatnosti poput obrtništva, agroturizma i ostalih oblika turizama, te na taj način utjecati i na društveni okvir razvoja. Društvene institucije...

Pages