Pages

PRINOSI I KVALITETA  ZRNA STOČNOG GRAŠKA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
PRINOSI I KVALITETA ZRNA STOČNOG GRAŠKA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
Martin Juršetić
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj oblika vegetacijskog prostora (12,5x8 i 25x4 cm) i prihrane dušikom (s 150 kg ha-1 KAN-a prije početka cvatnje graška), kod dvije sorte stočnog graška, Lessna i Jari stočni grašak (JSG). Istraživanje je provedeno u Križevcima u 2016. Određivana je masa suhe tvari kvržica, udio bjelančevina u nadzemnoj masi i zrnu (u suhoj tvari) te prinos i masa 1.000 zrna. Masa suhe tvari kvržica određivana je dva puta, prije početka cvatnje graška i u fazi...
PRINOSI VOLUMINOZNE MASE KRMNIH SIRKOVA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
PRINOSI VOLUMINOZNE MASE KRMNIH SIRKOVA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
Marina Čulina
Cilj rada bio je istražiti utjecaj vegetacijskog prostora oblika 35 x 11 cm i 70 x 5,5 cm (25 zrna/m2) za krmne sirkove (S. bicolor) Tarzan, Zerberus i Merlin i oblika 35 x 8 cm i 70 x 4 cm (35 zrna/m2) za križanac sirka i sudanske trave (S. bicolor x sudanense) Freya na visinu biljaka, prinos svježe mase i suhe tvari te odnosa lista, stabljike i metlice u prinosu suhe tvari kod predstavnika). Sjetva je bila 23. svibnja 2016. u Križevcima. Freya je košena 22. kolovoza, a Tarzan,...
PRIPREMA I PRIMJENA HRANIVE OTOPINE U HIDROPONSKOM UZGOJU RAJČICE U ZELENOM HITU D.O.O. LJUBLJANA U 2015. GODINI
PRIPREMA I PRIMJENA HRANIVE OTOPINE U HIDROPONSKOM UZGOJU RAJČICE U ZELENOM HITU D.O.O. LJUBLJANA U 2015. GODINI
Josip Karoglan
U ovom završnom radu opisana je priprema i primjena hranjive otopine kod hidroponskog uzgoja rajčice u Zelenom hitu d.o.o., Ljubljana u 2015. Otopina se pripremala svaka dva do tri dana u tri posude po određenoj recepturi i nakon što se je ručno dobro promiješala, otopina se venturi cijevima dozirala u sustav navodnjavanja kap po kap. Obrok navodnjavanja odredio se na osnovi meteoroloških podataka o naoblaci, intenzitetu Sunčeve svjetlosti i temperaturi zraka. Navodnjavalo se s...
PROBLEMI U PROIZVODNJI I KANALIMA DISTRIBUCIJE MALIH I SREDNJIH PROIZVOĐAČA MLIJEKA
PROBLEMI U PROIZVODNJI I KANALIMA DISTRIBUCIJE MALIH I SREDNJIH PROIZVOĐAČA MLIJEKA
Ana Koščević
U radu su opisani problemi u proizvodnji i kanalima distribucije s kojima se suočavaju mali i srednji proizvođači mlijeka. Problemi opisani u radu vezani su za ukidanje mliječnih kvota zbog očekivanog pada otkupne cijene mlijeka i zbog uvoza sirovog mlijeka iz ostalih članica Europske unije. Kanali distribucije mlijeka opisani u radu su izravni i neizravni kanal distribucije. U sklopu završnog rada napravljen je intervju s vlasnikom obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Horvatić...
PROIVZODNJA HIBRIDNOG I SORTNOG JEČMA U PODUZEĆU FUČEC D.O.O. U 2016.
PROIVZODNJA HIBRIDNOG I SORTNOG JEČMA U PODUZEĆU FUČEC D.O.O. U 2016.
Barbara Fučec
U ovom istraživanju uspoređena su dva različita kultivara ječma za hranidbu stoke. Za pripremu tla za sjetvu, te cjelokupan uzgoj ječma primijenjene su sve agrotehničke mjere, te zaštita od korova i bolesti. Za sjetvu je korišteno sjeme sortnog ječma Bosut, 230 kg/ha i hibridnog ječma Jallon, 90 kg/ha. Hibridni ječma Jallon imao je veći prinos od sortnog ječma Bosuta. Broj zrna u klasu hibridnog ječma bio je 58, a broj zrna u klasu sortnog ječma 28.
PROIVZODNJA I DISTRIBUCIJA PROIZVODA OD BAZGE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA PAVLIĆ
PROIVZODNJA I DISTRIBUCIJA PROIZVODA OD BAZGE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA PAVLIĆ
Suzana Adam
U radu su opisani ključni čimbenici za samu proizvodnju, preradu i distribuciju proizvoda od bazge. Za potrebe istraživanja obrađeni su dostupni interni podaci OPG-a Pavlić te je proveden intervju s konkretnim pitanjima koja su sadržavala potrebne informacije za izradu rada. Svrha rada je istražiti problematiku proizvodnje i plasmana proizvoda od bazge na tržište Republike Hrvatske. Cilj ovog istraživanja je na konkretnim primjerima dobiti informacije o samoj proizvodnji bazge te...
PROIVZODNJA SILAŽNOG KUKURUZA U PODUZEĆU ŠIRJAN D.O.O. U 2014.
PROIVZODNJA SILAŽNOG KUKURUZA U PODUZEĆU ŠIRJAN D.O.O. U 2014.
Ivan Vukoić
U ovome završnome radu obrađena je proizvodnja silažnog kukuruza. Za visoku proizvodnju mesa potrebno je poznavati hranidbenu vrijednost silaže. Osim o suhoj tvari, kvaliteta silažne mase ovisi i o učešću zrna, lista i stabljike u ukupnoj silažnoj masi treba biti 40-50% zrna i 20-30% listova. Prilikom ubiranja silažnog kukuruza moramo voditi računa o visini reza. Ukoliko silažni kombajn odreže stabljiku na 40 cm ili više, umanjit će prinos silažne mase, ali će porasti...
PROIZVODNJA  MLIJEKA NA OPG HORVATIĆ U 2013. I 2014. GODINI
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG HORVATIĆ U 2013. I 2014. GODINI
Danijel Horvatić
Proizvodnja mlijeka, kao najznačajniji dio govedarske proizvodnje, je od strateškog značaja za razvoj poljoprivrede Republike Hrvatske i predstavlja najvažniji tehnološki pravac u stočarskoj proizvodnji. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva predstavljaju okosnicu agrarnog razvoja odnosno temeljni oblik organizacije poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Osnovicu čine članovi zajedničkog kućanstva. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Horvatić bavi se s proizvodnjom...
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ODABRANIH JEDNOGODIŠNJIH CVJETNIH VRSTA U VRTNOM CENTRU "AGROKUĆA" d.o.o. KOPRIVNICA
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ODABRANIH JEDNOGODIŠNJIH CVJETNIH VRSTA U VRTNOM CENTRU "AGROKUĆA" d.o.o. KOPRIVNICA
Nikolina Medved
Od svih jednogodišnjih cvjetnih vrsta kadifica (Tagetes patula) je najzahvalnija jer je iznimno otporna na nepovoljne uvijete uzgoja. Osim kadifice najvažnija cvjetna vrsta za sadnju na zelenim površinama parkova, kućnih vrtova te balkonskih žardinjera je begonija (Begonia semperflorens). Također sve popularnije ljetno cvijeće koje se sadi u cvjetnim posudama ili na cvjetnim gredicama je vinka (Catharanthus roseus). Cilj ovog istraživanja je usporediti proizvodnju, distribuciju i...
PROIZVODNJA KOKOŠJIH JAJA LAKOG LINIJSKOG HIBRIDA LOHMANN BROWN NA FARMI PIKO D.O.O. VOLAVJE
PROIZVODNJA KOKOŠJIH JAJA LAKOG LINIJSKOG HIBRIDA LOHMANN BROWN NA FARMI PIKO D.O.O. VOLAVJE
Luka Cvetić
U radu pod naslovom Proizvodnja kokošjih jaja lakog linijskog hibrida Lohmann Brown na farmi Piko d.o.o. Volavje prikazana je proizvodnja kokošjih jaja u obogaćenim kavezima i u volijeri u 2016. godini. Na farmi imaju vlastiti uzgoj i proizvodnju stočne hrane, izuzetno su zadovoljni dobivenim rezultatima u proizvodnji. Nakon provedenog istraživanja može se zaključiti da su na farmi optimalni uvjeti držanja, a u skladu s tehnološkim normativima proizvođača hibrida i važećim...
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GRČEVIĆ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GRČEVIĆ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.
Petra Sesvečanec
Obiteljsko poljoprivredno gospodarsko Grčević, na kojem je provedeno istraživanje, nalazi se tridesetak kilometara od Zagreba, u Gradecu Pokupskom, mjesto u općini Pisarovina. Proizvodnjom kozjeg mlijeka i sira bave se više od deset godina. Gospodarstvu zadovoljava prema svim kriterijima uzgoja koza. U staji su mikroklimatski uvjeti su vrlo dobri jer je prostrana, vlasnici provode sve propisane uzgojne mjere u uzgoju, selekciji i reprodukciji. U promatranom je razdoblju proizvedeno...
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OPG ŠATRAK U 2014. GODINI
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OPG ŠATRAK U 2014. GODINI
Luka Radin
Istraživanje je provedeno u 2014. na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Šatrak u Cirkveni. Opisan je uzgoj koza na gospodarstvu uz prikaz proizvodnih rezultata te je analizirana količina i kvaliteta mlijeka u usporedbi sa rezultatima na nivou Hrvatske u istom razdoblju. Na OPG-u Šatrak je u 2014. bilo 53 muzne koze, 24 jarice i tri jarca sanske pasmine. Vlasnik ističe da je zadovoljan i planira povećati broj grla na gospodarstvu. Uzgoj koza na gospodarstvu odgovara...

Pages