Pages

KVALITETA SJENAŽE I SILAŽE U PROLJETNIM OBROCIMA NA FARMAMA MLIJEČNIH KRAVA UŽEG KRIŽEVAČKOG PODRUČJA
KVALITETA SJENAŽE I SILAŽE U PROLJETNIM OBROCIMA NA FARMAMA MLIJEČNIH KRAVA UŽEG KRIŽEVAČKOG PODRUČJA
Matija Vrbančić
Cilj istraživanja bio je utvrditi kvalitetu silaže i sjenaže u proljetnim obrocima na 10 gospodarstava koja proizvode kravlje mlijeko. Drže ukupno od 8 do 31 grlo goveda, od čega 6 do 14 krava. Gospodarstva se nalaze u križevačkom kraju. Uzorkovanje navedene voluminozne krme obavljalo se u travnju 2016. godine. Od 10 gospodarstava, na 8 je bila prisutna silaža i to od cijele biljke kukuruza, dok je sjenaža bila prisutna na 9 gospodarstava i to na 4 od mase s prirodnih travnjaka, na...
Kakvoća rada i radni učinak 2-redne i 4-redne sadilice krumpira
Kakvoća rada i radni učinak 2-redne i 4-redne sadilice krumpira
Bernard Matijević
Intenzivna proizvodnja krumpira iziskuje puno tehnoloških operacija i primjenu suvremene tehnike (mehanizacije). Samo tako se pojedine radne operacije (sadnja, navodnjavanje, gnojidba, zaštita i berba/vađenje) mogu obaviti pravovremeno i kvalitetno. U radu je analizirana kakvoća rada i radni učinak 2-redne i 4-redne sadilice za krumpir. Praćenjem rada 2-redne i 4-redne sadilice može se zaključiti da veće brzine rezultiraju većim radnim učinkom ali i slabijom kakvoćom rada....
Konkurentnost voćarskog sektora Republike Hrvatske u odnosu na prekogranične zemlje Europske unije
Konkurentnost voćarskog sektora Republike Hrvatske u odnosu na prekogranične zemlje Europske unije
Ivana Pajsar
Predmet rada jest kvantitativna analiza hrvatskog voćarskog sektora u odnosu na voćarski sektor prekograničnih zemalja Europske Unije (Slovenija, Italija i Mađarska) za razdoblje od 2004. do 2013. godine. Osim navedenog analizira se vanjskotrgovinska bilanca voća Republike Hrvatske tijekom 2013. godine, kao i konkurentske mogućnosti navedenog sektora. Na osnovi dostupnih statističkih podataka razlažu se osnovna obilježja voćarskog sektora: površina, proizvodnja, cijene te...
Kvalitativni i kvantitativni pokazatelji merkantilne pšenice rod 2021. u tvrtci Mlinoprom d.o.o.
Kvalitativni i kvantitativni pokazatelji merkantilne pšenice rod 2021. u tvrtci Mlinoprom d.o.o.
Kyara Fičko
Pšenica (Triticum aestivum L.) jedna je od najvažnijih kultura za ljudsku prehranu, a koristi se u gotovo svim segmentima prehrambene industrije. Trećina svih površina zasijanih žitaricama odnosi se na pšenicu, a ova je kultura dobro prilagodljiva te se može uzgajati u gotovo svim dijelovima svijeta. U Hrvatskoj postoje prirodni preduvjeti za vrhunsku proizvodnju pšenice. Na temelju istraživanja provedenog u ovome radu, zaključuje se da proteini donose vrijednost pšenici te se na...
LABORATORISJKA I POLJSKA KLIJAVOST CERTIFICIRANOG SJEMENA ODABRANIH CVJETNIH VRSTA ISPITANA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017. GODINI
LABORATORISJKA I POLJSKA KLIJAVOST CERTIFICIRANOG SJEMENA ODABRANIH CVJETNIH VRSTA ISPITANA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017. GODINI
Martina Jaić
Sjeme jednogodišnjih cvjetnih vrsta prodaje se u poljoapotekama i trgovačkim centrima u velikim količinama, no vrtlari vrlo često bivaju razočarani lošom klijavosti sjemena. Minimalna klijavost sjemena propisana je kod svih vrsta poljoprivrednih kultura osim kod cvijeća. Sjeme cvjetnih vrsta uglavnom se uvozi sa niskom klijavosti, a rok važenja je dvije do tri godine, te se događa da klijavost tijekom tog perioda padne na svega 2-3 %. Cilj ovog istraživanja je ispitati klijavost...
LEGENDA O ŠLJIVARIMA KAO POTENCIJAL RAZVOJA GASTRONOMSKOG TURIZMA
LEGENDA O ŠLJIVARIMA KAO POTENCIJAL RAZVOJA GASTRONOMSKOG TURIZMA
Gordana Pintarić
SAŽETAK Rad se bavi predstavljanjem gastronomske ponude Kalničko-križevačkog prigorja te potencijalom razvoja ruralnog turizma kroz korištenje tradicijske kulturne baštine, Legende o kalničkim šljivarima. Bazira se na rezultatima samostalno provedenih istraživanja uz korištenje dostupne literature. Tema rada definirana je kao hipoteza o neiskorištenosti potencijala gastronomske ponude za unapređenje razvoja ruralnog turizma. Temelj rada je istraživanje osviještenosti lokalnih...
LINIJE I RODOVI PASMINE LIPICANAC U DRŽAVNOJ ERGELI LIPIK
LINIJE I RODOVI PASMINE LIPICANAC U DRŽAVNOJ ERGELI LIPIK
Matija Brajković
Lipicanac je pasmina koja je nastala križanjem Španjolske pasmine konja i kladrubskih kobila. Smatra se da se tim križanjem osnovala ova poznata i u današnje vrijeme cijenjena pasmina konja. Godinom osnutka pasmine smatra se 1580. godina na područjima Trsta dolaskom nadvojvode Karla II. Lipicanac je konj srednjih dimenzija rasta, visinom grebena od 150 do 160 cm, a stvoren najprije za potrebe jahanja i kasnije korišten u zaprežnom sportu. Na prostore današnje ergele Lipik dolazi...
MARKETING U PROIZVODNJI I PRODAJI BRAŠNA U REPUBLICI HRVATSKOJ
MARKETING U PROIZVODNJI I PRODAJI BRAŠNA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Leon Bosner
Poslovanje na suvremenom tržištu, u današnje vrijeme, nije moguće provesti bez poznavanja i primjene marketinga. Iz tog razloga je za poslovanje u poljoprivredi, moglo bi se reći, marketing, jednako važan kao i proizvodnja. U ovom radu će se pobliže objasniti pojam marketinga te širina i sadržaj samog pojma u poljoprivredi kao i značajke marketinga u prodaji brašna u Republici Hrvatskoj. Rad se sastoji od nekoliko poglavlja. U uvodnom dijelu riječ je o marketingu u...
MARKETINŠKA PRIPREMA POSLOVNOG POTHVATA POKRETANJA PROIZVODNJE BEZGLUTEINSKE TJESTENINE
MARKETINŠKA PRIPREMA POSLOVNOG POTHVATA POKRETANJA PROIZVODNJE BEZGLUTEINSKE TJESTENINE
Nenad Batković
U ovom radu obuhvaćeni su svi elementi pripreme poslovnih pothvata za pokretanje proizvodnje bezglutenske tjestenine od marketinških planova, pokretanja proizvodnje, potrebnog postrojenja do finalnog proizvoda. Budući da Hrvatskoj nema evidentiranih proizvođača bezglutenske tjestenine, opravdano je napraviti poslovni pothvat kako bi se svi koraci od poslovne ideje do finalnog proizvoda mogli proučiti u detalje te realizirati. Bezglutenska tjestenina je proizvod koji ima veliku...
MARKETINŠKI PLAN PROIZVODNJE KONOPLJINOG ULJA NA OPG PAPUGA
MARKETINŠKI PLAN PROIZVODNJE KONOPLJINOG ULJA NA OPG PAPUGA
Zvonimir Kleflin
Marketing je glavni čimbenik u poslovanju i donošenju poslovnih odluka jer o njemu ovisi poslovni rezultat. Glavni zadatak marketinga je planiranje poslovanja na temelju prepoznatih želja i potreba potrošača, ciljanom tržištu i segmentaciji tržišta te kreiranje odgovarajućih proizvoda. Kreiranjem marketing miksa (4P) definiraju se proizvod s njegovim glavnim osobinama, prepoznatljivošću, pakiranjem i izgledom ambalaže, adekvatnom i učinkovitom promocijom i dobro...
MEHANIZACIJA U PORIZVODNJI I DORADI LJEŠNJAKA U TVRTKI MINAS-ZRNO1
MEHANIZACIJA U PORIZVODNJI I DORADI LJEŠNJAKA U TVRTKI MINAS-ZRNO1
Filip Kvezić
Lješnjak je postao vrlo tražena voćarska kultura u svijetu zbog svog privrednog značaja. Primjenjuje se u farmaceutskoj, kozmetičkoj, prehrambenoj i drvnoj industriji. Budući da se u Republici Hrvatskoj ne proizvode dovoljne količine lješnjaka kako bi se pokrili zahtjevi tržišta, lješnjak postiže visoku cijenu te se može bez problema prodati. Kako bi proizvodnja lješnjaka bila bolja i uspješnija, neophodno je posjedovati kvalitetnu mehanizaciju prilikom uzgoja, berbe, prerade...
MEHANIZACIJA U PROIZVODNJI VINA U TVRTKI BOLFAN VINSKI VRH D.O.O.
MEHANIZACIJA U PROIZVODNJI VINA U TVRTKI BOLFAN VINSKI VRH D.O.O.
Tomislav Furjan
U radu istraživan je utjecaj tehničkih karakteristika strojeva, uređaja i opreme u proizvodnji kvalitetnih i vrhunskih vina u tvrtki Bolfan Vinski Vrh d.o.o. Cilj svake tvrtke koja se bavi proizvodnjom vina je proizvesti vrhunski proizvod, odnosno vino. Put do ostvarenja proizvodnje takvih vina zahtijeva pravilan izbor strojeva koji izvršavaju većinu tehnoloških postupaka od prijema i prerade grožđa, fermentacije, čuvanja, dozrijevanja i dorade pa sve do konačnog nalijevanja vina u...

Pages