Pages

POTENCIJAL MLIJEČNOSTI IZVORNIH PASMINA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
POTENCIJAL MLIJEČNOSTI IZVORNIH PASMINA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ksenija Šikač
Cilj rada bio je utvrditi značaj i važnost uzgoja izvornih pasmina ovaca u Republici Hrvatskoj (RH), te da li mliječno ovčarstvo ima perspektivu u našoj zemlji. Izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja potrebno je promatrati kao jedinstveno kulturno, povijesno, genetsko bogatstvo i nasljeđe, ali ih i iskoristiti kroz njihov proizvodni potencijal. Izvorne i zaštićene pasmine pogodne su za korištenje i održavanje pašnjačkih površina, sprječavanje devastacije i sukcesije...
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U VINARIJI KOVAČEVIĆ
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U VINARIJI KOVAČEVIĆ
Tomislav Hajdinjak
U radu se prikazuju ruralno turistički potencijali obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – Vinarije Kovačević u gradu Daruvar u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Putem intervjua s vlasnikom OPG-a i analizom ostalih relevantnih izvora podataka analizirana je specifičnost vinarije i ponude u ukupnoj ponudi ruralnog turizma i turizma Bjelovarsko-bilogorske županije. Zaključak rada je da Vinarija Kovačević predstavlja primjer dobre prakse poljoprivrednih, proizvođačkih,...
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
Davor Atlija
U ovom radu se prikazuju i analiziraju potencijali ruralnog razvoja općine Sveti Ivan Žabno u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Sveti Ivan Žabno temelji svoj ruralni razvoj na postojećim društvenim i ekonomskim resursima koje je potrebno i dalje unaprjeđivati. Na temelju podataka iz anketnog upitnika i provedenog intervjua prikazani su najrelevantniji potencijali kao što su poljoprivreda, ruralni turizam, obrtništvo, postojeća infrastruktura i lokalno stanovništvo....
PREDNOSTI KASTRACIJE I STERILIZACIJE KUĆNIH LJUBIMACA U URBANOJ SREDINI
PREDNOSTI KASTRACIJE I STERILIZACIJE KUĆNIH LJUBIMACA U URBANOJ SREDINI
Ana Dušak
Cilj rada je istražiti pad brojnosti pasa i mačaka lutalica te utjecaj zahvata kastracije i sterilizacije na zdravstveni status kućnih ljubimaca poznije dobi. Kastracija je kirurški zahvat kojim se uklanjaju spolne žlijezde, odnosno u muških životinja sjemenici (orhidektomija). Sterilizacija je operacija koja obuhvaća kirurško odstranjivanje jajnika i maternice. U radu su predočeni i razmatrani podaci o broju kastriranih i steriliziranih pasa i mačaka od 2016. godine do 2019....
PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN  DT 1000"  U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN DT 1000" U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
Jiri Mikulić
U radu je analizirana kakvoća rada vučenog uređaja Zupan DT 1000 u postupku zaštite voćaka šljive i višnje. Analizom je utvrđeno da ovaj uređaj omogućuje kvalitetnije i ekonomičnije provođenje zaštite šljiva i višanja. Osim ekonomičnosti i povećanja učinkovitosti, ovim načinom prskanja dobivaju se ekološki prihvatljive šljive i višnje što znači da se dobivaju eko proizvodi koji su još uvijek deficitarni na tržištu te je istraživanim gospodarstvima osiguran plasman.
PRIMJENA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA U VETERINARSKOJ AMBULANTI "VET-POINT"
PRIMJENA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA U VETERINARSKOJ AMBULANTI "VET-POINT"
Ivan Ščuric
Tema ovog rada je primjena dezinfekcijskih sredstva u veterinarskoj ambulanti „VET - POINT“. neživim medijima, na površinama, predmetima, u tekućinama i zraku ispod infekcijske doze. Ovaj rad prati primjenu i učinak dezinfekcijskih sredstva u veterinarskim ambulantama. Daje popis sredstava koji se najčešće koriste te njihov sastav. Također prati i moguće metode dezinfekcije, daje osnovne podatke o dezinficijensima koji se primjenjuju u ambulantama te njihovo sastav. Svrha rada...
PRIMJENA HACCP-a U MALOPRODAJI
MESA I MESNIH PROIZVODA
PRIMJENA HACCP-a U MALOPRODAJI MESA I MESNIH PROIZVODA
Sanja Varadin
Primjena HACCP sustava u maloprodaji mesa i mesnih proizvoda analizirana je u mesnici Getro Vrbani u vlasništvu tvrtke Mercator-H d.o.o. Cilj je bio utvrđivanje najčešćih uzroka zbog kojih se javljaju nesukladnosti u primjeni te prijedlozi preventivnih mjera. Metode istraživanja bile su monitoring, anketiranje kupaca, intervju sa djelatnicima mesnice, voditeljem prodavaonice te članovima i voditeljem HACCP tima, proučavanje radnih uputa mesnice, te dostupne sekundarne...
PRIMJENA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA I TVORNICI STOČNE HRANE U PODUZEĆU SIZIM D.O.O.
PRIMJENA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA I TVORNICI STOČNE HRANE U PODUZEĆU SIZIM D.O.O.
Diana Golec
U radu su prikazani postupci provedbe mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svinjogojskim farmama i u tvornici stočne hrane u poduzeću Sizim d.o.o. sa ciljem sprečavanja, nastajanja direktnih i indirektnih šteta te pojave i širenja zaraznih i parazitarnih bolesti opasnih za životinje i ljude (zoonoze). Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije propisane su Zakonom o veterinarstvu (NN 70/97), zajedničkog naziva DDD-mjere. Provedba higijensko – sanitarnih mjera u...
PRIMJENA TANKOSLOJNE KROMATOGRAFIJE U ANALIZI EKSTRAKTA GOSPINE TRAVE (HYPERICUM PERFORATUM)
PRIMJENA TANKOSLOJNE KROMATOGRAFIJE U ANALIZI EKSTRAKTA GOSPINE TRAVE (HYPERICUM PERFORATUM)
Mihaela Efendić
Gospina trava (Hypericum perforatum L.) je zeljasta biljka koja koja sadrži ljekovite tvari poput flavonida, eteričnih ulja, gorkih tvari itd. Žuti cvjetovi sadrže sitne točkice crvenog pigmenta hipericina. U radu su istraživane supstance hipericin i rutin u tri uzorka gospine trave. Cilj ovoga rada bilo je dokazati prisutnost istih metodom tankoslojne kromatografije, koja se koristi i u analizama u Belupu d.d. tijekom kontrole sirovine suhog ekstrakta gospine trave. Tankoslojna...
PRIMJENJIVOST PROJEKATA EUROPSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ NA RURALNI TURIZAM OPĆINE GRADEC
PRIMJENJIVOST PROJEKATA EUROPSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ NA RURALNI TURIZAM OPĆINE GRADEC
Paula Uroić
U radu su analizirani dobri primjeri već postojećih prevedenih projekata iz stranice Europska mreža za ruralni razvoj koji se primjenjuju na općinu Gradec, odnosno na rekonstrukciju dvorca Maksimilijana Vrhovca s ciljem prepoznavanja općine kao ruralno-turističke destinacije. Kroz intervju i razgovor s načelnicom općine Gradec, fotodokumentacijom i pretraživanjem svih dostupnih podataka utvrđeni su nedostaci i mogućnosti analizirane općine, kako bi se pronašli projekti kojima bi...
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU FUNTEK TOMISLAV U 2017./2018. GODINI
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU FUNTEK TOMISLAV U 2017./2018. GODINI
Antun Jakopović
Istraživanje je provedeno na OPG FUNTEK TOMISLAV u Prikraju u Zagrebačkoj županiji tijekom 2017./2018. godine. Istraživano je 11 hibrida uljane repice na ukupnoj površini od 18 ha. U pokusu su istraživani sljedeći hibridi: ALVARO, ALLBERICH, CRISTIANO, FACTOR, FRODO, GORDON, LEONARDO, UMBERTO, H9130216, HYBRIROCK, HYBRIROCK Lumiposa. Cilj istraživanja bio je utvrditi prinos i komponente prinosa istraživanih hibrida uljane repice. Pretkultura je bila pšenica. Na površinama su...
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE U DEMONSTRACIJSKOM POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015./2016.
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE U DEMONSTRACIJSKOM POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015./2016.
Josipa Valaško
Na pokusnoj površini Visokoga gospodarskog učilišta u Kriţevcima tijekom 2015./2016. u suradnji s tvrtkom Dekalb postavljen je demonstracijski pokus s 13 hibrida uljane repice na ukupnoj površini od 1,3 ha. U pokusu su istraţivani sljedeći hibridi: Hybrirock (KWS), Artoga (LG), Arsenal (LG), Sherpa (LG), PT200CL (Pioneer), PR44D06 (Pioneer) i sljedeći Dekalbovi hibridi: DK Expression, DK Imminent CL, DK Explicit, DK Exception, DK Exstorm, DK Exquisite i DK Exprit. Cilj ovoga...

Pages