undergraduate thesis
UTJECAJ KONSOCIJACIJE NA RAST I RAZVOJ NEVENA I MRKVE

Ema Šok (2015)
Križevci college of agriculture